Od 12 do 28 marca w Osiedlowym Domu Kultury w Augustowie działa Powiatowa Komisja Lekarska, która przeprowadza kwalifikację wojskową. Jej głównym celem jest założenie ewidencji wojskowej osobom, które podlegają stawiennictwu oraz sprawdzenie ich zdolności do służby pod kątem psychologicznym i fizycznym. 

12 marca oficjalnego otwarcia prac Komisji dokonał Paweł Krutul – Wicewojewoda Podlaski i Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. Obecni byli również: ppłk Jan Suwara – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach, ppłk Adam Osewski – Szef Wydziału Rekrutacji i Promocji Ośrodka Zamiejscowego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku, Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy Augustów oraz Członkowie Komisji.

Do kwalifikacji wojskowej wezwani zostali mężczyźni z rocznika 2005 oraz starsi, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii, a także urodzeni w latach 2003-2004, którzy wcześniej zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacją wojskową objęte są również kobiety urodzone w latach 1999-2005, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych, weterynaryjnych oraz psychologicznych, a także studentki i absolwentki takich kierunków, które nie posiadają jeszcze określonej kategorii wojskowej. Zgłaszać się mogą również ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat i nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie

Foto i video z wydarzenia  www.augustow.org  👇