19 kwietnia 2024 r., w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie odbędą się XXIII Targi Szkół Wyższych – Regionalne Targi Kariery i Pracy 2024.

Targi są wydarzeniem cyklicznym. W tym roku odbędą się po raz dwudziesty trzeci. Przewiduje się, że w tegorocznej edycji weźmie udział kilkanaście uczelni i szkół z regionu oraz całego kraju, w tym przedstawiciele pracodawców z lokalnego rynku pracy. Od lat Targi cieszą się wielkim zainteresowaniem odbiorców.

Celem Targów jest stworzenie możliwości prezentacji ofert edukacyjnych szkół wyższych tegorocznym maturzystom z regionu oraz propozycji szkoleniowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ofert pracy, a także ułatwienie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.

Udział pracodawców i instytucji z powiatu augustowskiego służy wzmocnieniu współpracy szkół kształcących w zawodach z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego oraz dążenie do sprostania oczekiwaniom pracodawców wobec absolwenta w zawodzie.

Organizatorami wydarzenia jest Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie.

(i)

|Bart.