Prawdziwy obraz augustowskiej oświaty zaprezentowali na dzisiejszej konferencji prasowej dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Augustowa. Były to: Agnieszka Milanowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Augustowie, Iwona Makar – Dyrektor Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie, Wiesława Chrulska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Augustowie, Katarzyna Bernatowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Augustowie, Anna Kopiczko – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Augustowie oraz Danuta Jańczak -Dyrektor Przedszkola Nr 6 „Słoneczna Szósteczka” w Augustowie.

Konferencja – jak podkreślały występujące na niej panie – to ich odpowiedź na ostatnie wydarzenia związane z wyrażeniem opinii, że augustowską oświatą rządzi strach. Jeszcze przed rozpoczęciem konferencji, nie kryły one swojego niezadowolenia z takiego sposobu publicznego przedstawiania nastrojów panujących w ich środowisku i niemającego pokrycia w faktach.

– Na zakończenie chciałam powiedzieć, że augustowską oświatą rządzi szacunek. Jest dobra energia, współpraca, tolerancja, życzliwość – zarówno między dyrektorami, organem prowadzącym, kierownikiem Wydziału Edukacji i Sportu, jak również dyrektorami, nauczycielami i rodzicami. Mamy szacunek do siebie nawzajem – tak podsumowała wystąpienia koleżanek i własne Katarzyna Bernatowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Augustowie.

Pod tekstem nagranie z tej konferencji. Zapraszamy do wysłuchania.

Red.