Corocznie, od 1986 roku 5. grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Obchody są wyrazem uznania milionom ludzi którzy za darmo, z potrzeby serca wykonują pracę bezcenną. Pracę ukierunkowaną na potrzeby osób chorych, starszych i tych którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w normalnym codziennym życiu.

W Polsce wolontariat jest mniej powszechny niż na Zachodzie. Sytuacja ulega jednak wyraźnej poprawie od lat 90., kiedy zaczęły powstawać liczne organizacje pozarządowe. Dziś na terenie kraju istnieje sieć Centrów Wolontariatu, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować. Nieoceniony wpływ na rozwój świadomości pro-społecznej wywarła również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami. /kalbi.pl/

W Augustowie oficjalne obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza rozpoczęły się o godz. 12.20 w Kinie „Iskra”. Uczestniczyli w nich wolontariusze, samorządowcy i przedstawiciele lokalnych mediów. Starostwo Powiatowe w Augustowie reprezentowali: Starosta Powiatu Augustowskiego Jarosław Szlaszyński i Wicestarosta Dariusz Szkiłądź. Nieobecnego w tym czasie w Augustowie burmistrza miasta reprezentował Michał Kotarski, od lat zajmujący się w UM sprawami osób starszych i niepełnosprawnych. Uroczystość prowadziła koordynatorka wolontariatu akcyjnego w Augustowie Maria Gniedziejko.

W części oficjalnej wysłuchaliśmy przemówień okolicznościowych zaproszonych gości oraz wręczone zostały drobne upominki i kwiaty wyróżniającym się wolontariuszom.

– Jeśli cokolwiek robimy dla drugiego człowieka – zwłaszcza jeżeli jest człowiekiem potrzebujący- to jest to rzecz bardzo ważna. Jeżeli jest to uśmiech, podanie dłoni, kubka z herbatą czy wykonanie jakiejś innej uprzejmości, to w ten sposób sprawiamy, że ten świat osoby potrzebującej staje się lepszy i łatwiejszy. Łatwiej jest po prostu żyć – powiedział m.in. w swoim wystąpieniu Jarosław Szlaszyński.

Drugą częścią tego wydarzenia było wspólne obejrzenie filmu przygotowanego na tą okazję. Film w drugiej części obchodów to już wieloletnia tradycja tych obchodów. Jest to również jedna z form wsparcia jakiego od lat właściciele Kina :Iskra” udzielają wolontariuszom i rozmaitym organizacjom pożytku publicznego zajmującym się niesieniem pomocy innym.

Zapraszamy do wysłuchania części wystąpień i obejrzenia pokazu zdjęć pod tekstem.

Red./Bart.