W dniach 8 i 9 grudnia zapraszamy do skorzystania z Wodnego Toru Przeszkód, który będzie rozstawiony na dużym basenie na naszej pływalni! Wodny Tor Przeszkód zajmie 3 tory pływackie, także prosimy naszych klientów o wyrozumiałość.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem korzystania z atrakcji na naszym obiekcie.

– CSiR Augustów –

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO TORU PRZESZKÓD w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

1. Wodny tor przeszkód jest czynny w dniach:

– 08.12.2018 r. (sobota) 8:00 – 20:00

– 09.12.2018 r. (niedziela) 8:00 – 19:00

2. Korzystanie z Wodnego Toru Przeszkód dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 7 roku życia.

3. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z wodnego toru przeszkód wyłącznie w kamizelkach asekuracyjnych.

4. Z Wodnego Toru Przeszkód jednorazowo może korzystać 15 osób.

5. Przed wejściem na Wodny Tor Przeszkód korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty.

6. Korzystanie z Wodnego Toru Przeszkód polega na pokonaniu pojedynczo kolejnych przeszkód rozpoczynając od Rampy do Wspinania na płytszej części basenu sportowego a kończąc na Zjeżdżalni Slide i wyjściu po drabince w części głębokiej basenu sportowego.

7. Na terenie Wodnego Toru Przeszkód obowiązuje ruch jednokierunkowy.

8. Na terenie Wodnego Toru Przeszkód zabrania się:

  •  skakania z krawędzi basenu, słupka startowego, na moduł lub z modułu,
  •  popychania lub spychania z Toru innych użytkowników,
  •  przepływania oraz nurkowania pod modułami,
  •  zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,
  •  wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem,
  •  utrudniania innym użytkownikom pokonania toru.

9. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

10. O wszelkich sytuacjach narażających bezpieczeństwo oraz uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. należy natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.

11. Osoby korzystające z Wodnego Toru Przeszkód obowiązane są do ścisłego przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie pływalni miejskiej w Augustowie, ul. Sucharskiego 15.

12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.

13. Regulamin wchodzi w życie dnia 08.12.2018 r. i obowiązuje do chwili demontażu Wodnego Toru Przeszkód.

– Dyrektor CSiR w Augustowie –