16 października w związku z obchodami “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” w Szkole Podstawowej nr 3 w Augustowie, Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec wspólnie z Ratownikiem Medycznym Katarzyną Raczkowską oraz Magdaleną Stankiewicz – koordynatorem z ramienia szkoły – zorganizowała próbę bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Ma to związek z prowadzonym przez Orkiestrę Programem Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować”, dzięki któremu w szkołach podstawowych w całej Polsce powszechnie uczy się zasad pierwszej pomocy.

Strażacy-ratownicy z jednostki OSP Augustów-Lipowiec aktywnie uczestniczą w programie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w szkołach, realizując jednocześnie w przedszkolach swoje projekty pt: „Mały Strażak” oraz „Mały Ratownik”. Druhny i druhowie starają się prowadzić akcje edukacyjne wśród najmłodszych ponieważ pierwsza pomoc jest nie tylko ważna, ale i łatwa. Naprawdę warto jej się uczyć. Dużym sukcesem jest fakt, że na przestrzeni ostatnich lat do wspólnego szkolenia i nauki ze strażakami-ochotnikami przystąpiła większość placówek oświatowych z Augustowa.

– Wczorajszą akcję należy zaliczyć do niezwykle udanych powiedział Prezes OSP Augustów-Lipowiec Zbysław Kurczyński uczestniczyło w niej kilkaset osób. Byli to uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 z klas podstawowych i gimnazjalnych, oraz dzieci z Przedszkoli „Słoneczna Szósteczka” i „Kubusia Puchatka”. W akcji uczestniczyli też przedstawiciele z Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie z Panią Emilią Suszyńską Skindzier. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli służb mundurowych – Placówki Straży Granicznej w Augustowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. Wagę takich działań podkreśla fakt, że w akcji resuscytacji brał udział również Burmistrz Miasta Augustowa Pan Wojciech Walulik oraz Przewodniczący Rady Miasta Pan Filip Chodkiewicz.

Prezes jednostki Zbysław Kurczyński składa podziękowanie Pani Wiesławie Chrulskiej Dyrektor Szkoły SP3 za udostępnienie pomieszczeń oraz wszelką pomoc i okazaną sympatię.

Druhnie Katarzynie Raczkowskiej oraz Magdalenie Stankiewicz za profesjonalne przygotowanie i sprawne przeprowadzenie akcji bicia rekordu. Za nieocenioną pomoc druhnie Agacie Wojtuszko, druhowi Marcinowi Kuprewiczowi ,Weronice Jarockiej oraz wolontariuszom z SP 3 w Augustowie.

Red.