INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

Burmistrz Miasta Augustowa stosownie do art. 36 – Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015 r. poz. 5) zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców dla wyborów  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Spis wyborców będzie udostępniony w Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej) pokój Nr 106 (na parterze)

w dniach roboczych od 1 października do 15 października 2018 r.  

w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7,30 do godz. 15,30.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy.

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

Wojciech Walulik

 

Zostaw komentarz

Twój adres e mail nie zostanie opublikowany