W sobotę, 29 września w Kompleksie Hotelowym LOGOS odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. W sali Słonecznej zebrali się zaproszeni parlamentarzyści: Krzysztof Jurgiel, Bernadeta Krynicka, Kazimierz Gwiazdowski, kandydaci do Rady Miasta i Rady Powiatu oraz mieszkańcy Augustowa.

Gorącymi brawami został powitany kandydat na burmistrza Augustowa, Marcin Kleczkowski.
Po przemówieniach zaproszonych gości, Marcin Kleczkowski w swoim wystąpieniu

przedstawił priorytety, które Prawo i Sprawiedliwość chciałoby realizować w czasie 5-letniej kadencji.

– Podstawą funkcjonowania samorządu będzie troska o wszystkich mieszkańców. Wdrażanie
przez miasto rządowych programów takich jak: ”Ciepły dom”, „Dobra okolica” czy „Dostępność+” – mówił Marcin Kleczkowski. – Impulsem dla rozwoju miasta będzie pozyskiwanie inwestorów i promocja powiatu. W mieście i gminach należy uporządkować funkcjonowanie oświaty, przywrócić miastu dworzec PKP oraz nowoczesny dworzec PKS, zadbać o szpital oraz stworzyć ośrodek interwencji kryzysowej.

Marcin Kleczkowski przedstawił także wszystkich kandydatów do Rady Miasta oraz Rady
Powiatu. Wiele spośród tych osób jest dobrze znanych mieszkańcom. Na listach PiS są też młode osoby, które pierwszy raz kandydują w wyborach samorządowych.

Konwencję podsumował kandydat do sejmiku województwa podlaskiego Paweł Wnukowski.

(i)

zdjęcia: nadesłane