Warunki uzyskania kredytu klęskowego:

  1. WARUNEK KONIECZNY – trzeba posiadać protokół oszacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów  – wniosek o powołanie komisji składa do wojewody wójt lub burmistrz. Zapytaj w gminie czy taki wniosek został złożony
  2. Wypełnij wniosek o kredyt klęskowy na formularzu przygotowanym przez ARiMR – dokument możesz wydrukować ze strony www.arimr.gov.pl lub otrzymać w banku
  3. Przygotuj inne dokumenty wymagane przez bank

Kto może ubiegać się o kredyt ?
Indywidualni rolnicy, mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa.

Gdzie ubiegać się o kredyt klęskowy ?
O kredyt klęskowy można ubiegać się w następujących bankach:
•    Bank PEKAO S.A.,
•    Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
•    SGB-Bank S.A., a także zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
•    Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
•    Bank Zachodni WBK S.A.
•    Krakowski Bank Spółdzielczy.

Uwaga: okres kredytowania i okres karencji w spłacie kredytu rolnik ustala z bankiem.

Opłaty i prowizje można negocjować indywidualnie z bankiem.

Szczegółowe informacje: www.arimr.gov.pl zakładka Susza

 – Starostwo Powiatowe w Augustowie –

Procedura ubiegania się o kredyt do wglądu na zamieszczonym zdjęciu.