W środę 24. października, w sztabie wyborczym KWW Nasze Miasto odbyło się spotkanie z dziennikarzami w trakcie którego KWW Nasze Miasto Augustów wystosowało apel do mieszkańców o poparcie kandydatury Mirosława Karolczuka na burmistrza Miasta Augustów.

– O Radzie Miasta wiemy już wszystko, natomiast przed nami jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie – druga tura wyborów na Burmistrza Miasta Augustowa – rozpoczął dzisiejszą konferencję radny RM Tomasz Bukłacho.

– Proszę Państwa, od 21. października, od pierwszej tury wyborów drzwi naszego sztabu właściwie się nie zamykają. Wciąż przychodzą do nas ludzie dobrej woli którzy deklarują wsparcie dla Mirosława Karolczuka, ale przychodzą też, zdarza się, interesowni wysłannicy proponujący coś za coś – handel. My mówimy stop. Nie chcemy w ten sposób rozmawiać. Chcemy rozmawiać o wspólnych wartościach – powiedział radny RM Filip Jerzy Chodkiewicz.

– Szanowni Państwo, głośno i wyraźnie mówię dziś do wszystkich. Zapraszam do współpracy – tymi słowami z początkowej części wystąpienia rozpoczął kandydujący na urząd Burmistrza Miasta Augustów Mirosław Karolczuk.

Całość nagrania z dzisiejszej konferencji w sztabie wyborczym KWW Nasze Miasto Augustów do odsłuchania pod tekstem. W kolejności wypowiadają się: Tomasz Bukłaho, Filip Jerzy Chodkiewicz i Mirosław Karolczuk.

Zb.B. / Augustow24.pl

Materiał finansowany przez KWW Nasze Miasto Augustów.