Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 28 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie.

4. Omówienie propozycji zmian w Statucie Miasta Augustowa.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Dariusz Ostapowicz