Augustowski TBS „Kodrem” Sp. z o.o. ogłasza nabór chętnych na wynajem lokali w planowanym do realizacji budynku przy ul. Turystycznej. Wypełnione ankiety można składać do biura Spółki w terminie do 31 lipca 2018 r.

Augustowskie TBS „Kodrem” Sp. z o.o. w Augustowie ogłasza nabór chętnych na wynajem lokali mieszkalnych w planowanym do realizacji budynku przy ul. Turystycznej w Augustowie. Przewidywana jest możliwość wykupu wynajmowanego lokalu. 

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie www.kodrem.pl i dostarczenie jej do biura ATBS „Kodrem” Sp z o.o. ul. Komunalna 2 w Augustowie lub wysłanie na adres doz@kodrem.pl w terminie do 31 lipca 2018.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółki pokój 22, lub telefonicznie 87 643 28 31 wew. 13 w godzinach 8-14.

– UM Augustów –

Ankieta do pobrania TUTAJ >>>
Widok elewacji do pobrania i wglądu TUTAJ >>>