która dotyczy sprzeciwu przeciwko likwidacji 2 ostatnich połączeń kolejowych świadczonych przez PKP, które jadą dalej niż do Białegostoku?

I tak mieliśmy bardzo mało połączeń, teraz zaś chcą odebrać nam jedne jakie łączyły nas z innymi województwami.

W szczególnie złej sytuacji postawieni zostali studenci, bo teraz kolej zamiast łączyć zacznie dzielić. Jeżeli połączenia zostaną zlikwidowane, to pozostaje jedynie dojazd do Białegostoku, a stamtąd przesiadka bądź wybór autobusu.

Warto też wspomnieć, że mamy z Suwałk (zarazem i z Augustowa) jedynie połączenie do Krakowa i do Szczecina, a taki np. Ełk ma codziennie nawet połączenie z Wrocławiem, a przecież od Augustowa dzielą go raptem 42 km.

Jako uargumentowanie swoich racji studenci mówią:

,,Zmiany, które zostaną wprowadzone po 9 grudnia bieżącego roku stają się bardzo niekorzystne dla aktualnych klientów Polskich Kolei Państwowych. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na grupę społeczeństwa, która korzysta z w.w. połączeń. Są to ludzie młodzi, studiujący w miastach, przez które przejeżdżają owe linie. Wycofując je z rozkładu pozbawia się studentów bezpośredniego powrotu do rodzinnego miasta. Pragniemy jednak zauważyć, iż mimo komfortu, jakim cieszy się kolej, po wprowadzeniu zmian będą zmuszeni do przesiadek, co skutkować będzie korzystaniem z połączeń autobusowych, różnych przewoźników i firm prywatnych. Ale jednocześnie prosimy zwrócić uwagę na ilość pasażerów – jest ona niewątpliwie opłacalna.”

– Suwalscy studenci –

Pod petycją można podpisać się TUTAJ >>>