Dokładnie 100 lat temu, po 123 latach niewoli, przelewanej krwi, walki i cierpienia nasz kraj powstał z kolan, a Polacy doczekali się powrotu wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej i własnego państwa.

W tym roku bardzo uroczyście świętujemy w Augustowie 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Główne uroczystości odbyły się 10 listopada, w samo południe, w sali teatralnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Spotkanie rozpoczął spektakl „Penelopy” w wykonaniu Teatru Res Humanae, w reżyserii Bożeny Bendig. Fabularne widowisko osadzone w historycznych realiach sprzed 1918 roku, mówiące o tytułowych Penelopach: żonach, siostrach, matkach i narzeczonych legionistów walczących o niepodległość, przeniosło zgromadzonych w przeszłość.

Po wzruszającym występie, odśpiewany został Hymn Narodowy. Następnie głos zabrał Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

– Jesteśmy pokoleniem szczególnym, pokoleniem, które ma ten przywilej, że może świętować dziś 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tamtego marzenia o wolności naszych pradziadków, dziadków i ojców, nie wolno nam zaprzepaścić – powiedział starosta Szlaszyński.

Następnie Joanna Jaśko – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu przedstawiła podsumowanie działań zrealizowanych przez Powiat Augustowski w 2018 roku, w ramach obchodów jubileuszu 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Podczas uroczystości Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego wręczył przyznaną przez Zarządu Województwa Podlaskiego Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego Andrzejowi Siemionowi – wieloletniemu trenerowi kajakarzy AKS Sparta Augustów, wychowawcy olimpijczyków, mistrzów świata, Europy i Polski.

Uroczystość była także doskonałą okazją do wręczenia Medali Zarządu Powiatu w Augustowie „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” osobom, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju społeczno – gospodarczego Powiatu Augustowskiego. Medalami odznaczeni zostali: Grzegorz Dadura, Jerzy Daniłowicz, Grzegorz Haraburda, Zbigniew Kaszlej, Jarosław Kwiecień, Andrzej Stanisław Litwińczuk, Małgorzata Mikos, Leszek Osyda, Lilia Pieńkowska, Andrzej Sobolewski, Joanna Stefanowska, Katarzyna Beata Sturgulewska, Zdzisław Wasilewski, Krystyna Wilczewska i Danuta Zawadzka.

Podczas święta, w obecności zebranych gości, podpisane zostało porozumienie dotyczące objęcia przez Akademię Sztuki Wojennej patronatem I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie. W podpisaniu porozumienia uczestniczył płk dr hab. inż. Leszek Elak – Prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej oraz Anna Sus – Cilulko – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

W programie uroczystości przewidziane zostało także posadzenie dębu i wkopanie obok niego kapsuły czasu z umieszczonym w niej „Aktem posadzenia Dębu 100 – lecia Odzyskanej Niepodległości”. Akt erekcyjny podpisali: starosta Jarosław Szlaszyński, wicestarosta Katarzyna Beata Sturgulewska, przewodniczący Andrzej Sobolewski oraz dyrektor ZSO Anna Sus – Cilulko.

Następnie  Małgorzata Mikos – Sekretarz Powiatu zaprezentowała nowo wydaną publikację „Powiat Augustowski. Przeszłość i teraźniejszość”.

Spotkanie było doskonałą okazją do przekazania przez władze Powiatu Augustowskiego słów uznania i serdecznych życzeń zaproszonym gościom. W podziękowaniu za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej i wysiłek włożony w działania na rzecz rozwoju Powiatu Augustowskiego wręczone zostały okolicznościowe dyplomy i nowo wydane albumy powiatowe. Podziękowania otrzymali dyrektorzy jednostek powiatowych, pracownicy samorządowi, radni, przedstawiciele służb mundurowych i zaproszeni goście.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na zewnątrz szkoły. Po przekazaniu staroście Jarosławowi Szlaszyńskiemu armatki wiwatowej wykonanej przez uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego odbyło się uroczyste zasadzenie Dębu 100-lecia Odzyskanej Niepodległości oraz wkopanie aktu posadzenia drzewa. Zasadzenia dokonali: ks. Dziekan Wojciech Jabłoński, starosta Jarosław Szlaszyński, wicestarosta Katarzyna Beata Sturgulewska, płk dr hab. inż. Leszek Elak, ppłk. Adam Fuk – Dowódca Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich oraz dyrektor ZSO Anna Sus – Cilulko. Poświęcenia drzewa dokonał ks. Dziekan Wojciech Jabłoński.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości Grzegorz Augusewicz – Dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego oraz Jarosław Kwiecień – Dyrektor Zespołu Placówek Młodzieżowych dla uczczenia 100 – lecia odzyskania Niepodległości oddali salut z przekazanej armatki wiwatowej.

Uczestnicy uroczystości po zakończonych obchodach mogli obejrzeć wystawę w Zespole Szkół Ogólnokształcących poświęconą obchodzonemu świętu, a także wpisać się do księgi pamiątkowej „Droga do Niepodległości”, aby ten dzień upamiętnić dla potomnych.

Red.

Starostwo Powiatowe w Augustowie