W poniedziałek, 29 października burmistrz Augustowa Wojciech Walulik spotkał się z przedszkolakami oraz ich rodzicami w nowej wyremontowanej placówce. Wszystkie prace remontowe zostały zakończone. Jak wskazuje Danuta Jańczak dyrektor Przedszkola nr 6 do wykonania pozostało wyposażanie pomieszczeń oraz przygotowanie kuchni i stołówki, na co są zarezerwowane środki finansowe.

Remont budynku przy ul. Mickiewicza 2 b składał się z dwóch etapów: termomodernizacji budynku współfinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz remontu i przebudowy budynku ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola. Wydatki na termomodernizację wyniosły ponad 1,7 mln zł. Koszt prac remontowych wraz z adaptacją pomieszczeń wyniósł ponad 2,3 mln zł. W ramach zadania przeprowadzono remont wszystkich pomieszczeń, zamontowano dźwig osobowy, wyposażono łazienki, wdrożono elektroniczny system kontroli wejść i wyjść oraz monitoring obiektu. Budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonawcą prac był Zakład Remontowo- Budowlany Niedźwiecki Ryszard.

Słoneczna Szósteczka jest kolejną placówką oświatową, która doczekała się gruntownego remontu. Dzięki staraniu wielu osób możemy dziś się spotkać w tym nowoczesnym, pięknym obiekcie. Sukcesywnie poprawiamy infrastrukturę przedszkolną i szkolną tak, aby zapewnić jak najlepszą opiekę i edukację dla najmłodszych mieszkańców Augustowa- dodał burmistrz Augustowa.

Urząd Miejski w Augustowie