Jeden z marszałków województwa, znany augustowski samorządowiec Bogdan Dyjuk, to kolejna osoba, która otwarcie poparła Mirosława Karolczuka przed druga turą wyborów burmistrza Augustowa. To cenne wsparcie dla kandydata KWW Nasze Miasto Augustów, bo pochodzi od jednego z najpopularniejszych augustowskich działaczy samorządowych. W ostatnich wyborach Bogdan Dyjuk w samym tylko Augustowie zdobył ponad 3000 głosów. To najlepszy wynik spośród augustowian kandydujących do sejmiku. Tak wysokie poparcie dowodzi wysokiego zaufania, jakim darzą go mieszkańcy Augustowa.

Oficjalne ogłoszenie poparcia nastąpiło na konferencji prasowej zorganizowanej w sztabie KWW Nasze Miasto Augustów. Panowie uścisnęli sobie dłonie i zadeklarowali pełną współpracę w interesie Augustowa. Dobre relacje na linii miasto – samorząd województwa są bardzo ważne ze względu na dysponowanie środkami unijnymi, których tak bardzo potrzebuje Augustów. Jak powiedział Mirosław Karolczuk:

– Samorząd wymaga współpracy. Musi się ona harmonijnie odbywać w Radzie miejskiej. Musi istnieć na linii burmistrz – radni. Ale musi też istnieć dobra relacja samorządu miejskiego z wojewódzkim. Bez tego miasto traci wiele szans. Spójrzmy jak wiele środków zewnętrznych pozyskują Suwałki i Ełk. Z nich powinniśmy brać przykład. Dlatego cieszy mnie deklaracja Pana Bogdana Dyjuka. Znamy się od lat. Mieliśmy okazję do służbowych kontaktów z racji mojego zaangażowania w lokalnej grupie działania Kanał Augustowski. To niezwykle cenne, że Augustów ma swojego człowieka w sejmiku. Wspólnie już planujemy pracę nad kilkoma projektami. Wiele może nam się udać wspólnie zrobić dla miasta zwłaszcza w sprawie budowy domu seniora oraz uruchomienia programu tele opieki dla seniorów, czyli tzw. zegarków życia. Pan marszałek doskonale orientuje się nie tylko w źródłach finansowania, ale również w merytorycznej stronie pracy na rzecz seniorów. Jestem pewien, że jeśli zostanę burmistrzem, to relacje Augustowa z samorządem województwa ulegną znacznej poprawie.

Szerokie możliwości współpracy podkreślał też sam Bogdan Dyjuk:

– Moje poparcie nie bierze się znikąd. Marzy mi się, aby Augustów zaczął w końcu wykorzystywać swój potencjał oraz wszystkie możliwości pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięć, które poprawiają warunki życia przede wszystkim mieszkańcom miasta, a także turystom. W kończącej się kadencji kilkakrotnie stwierdzałem, ze miasto nieskutecznie starało się o pozyskanie funduszy europejskich na rzecz niwelowania barier ograniczających rozwój Augustowa. Wskazują na to również rankingi, jakie przeprowadzała „Wspólnota” dotyczące pozyskiwania środków, a także nakładów na inwestycje. Tak nie może być. Miasto musi pracować aktywnie nad szukaniem finansowania. Pieniądze z Unii europejskiej nie będą czekały na nas wiecznie. Jestem przekonany, ze Pan Mirosław Karolczuk wykorzysta możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rzecz
inwestycji prorozwojowych Augustowa. Popieram Mirosława Karolczuka na burmistrza Augustowa, bo to kandydat, który gwarantuje rzetelną pracę i dobre kontakty miasta z otoczeniem. A to niezwykle ważne w funkcjonowaniu samorządu. Sam deklaruję pełną współpracę dla dobra Augustowa. Pora, aby w augustowskim samorządzie zagościł spokój, umiarkowanie i stabilność.

Poparcie doświadczonego samorządowca to ważny gest, który z pewnością zauważą augustowianie. Tak silna rekomendacja ze strony jednego z marszałków województwa pozwala patrzeć optymistycznie na przyszłe relacje Augustowa z samorządem województwa, jeśli burmistrzem zostanie Mirosław Karolczuk.

(i)