W niedzielę 23. września br. odbyła się konwencja programowa KWW Razem Dla Powiatu Augustowskiego. Uczestniczyli w niej kandydaci na radnych powiatowych, osoby zainteresowane programem tego komitetu oraz lokalne media. Na spotkaniu obecny był również Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.

Priorytety programu KWW Razem Dla Powiatu Augustowskiego pozostają te same, które przyświecały działaniom radnych powiatowych obecnej kadencji. Mówił o tym Jarosław Staszyński, urzędujący Starosta Powiatu również kandydujący w tych wyborach. Jako pierwszy wymienił działania w sektorze służby zdrowia. – Chcemy w dalszym ciągu kontynuować program przebudowy szpitala, jego modernizacji i doposażenia. Szpital i Hospicjum to nasz główny priorytet. (…) Drugi priorytet to edukacja. Chcemy aby nasze szkoły zapewniały zapewniały wysoką i dobrą jakość szkolenia naszej młodzieży. Trzecim są drogi. Rozwój naszego Powiatu wymaga dobrego skomunikowania. Czwarty priorytet to dobra współpraca ze wszystkimi samorządami – mówił m.in. Jarosław Szlaszyński.

Duży nacisk kładziono właśnie na ta dobrą współprace z innymi samorządami. To dzięki tej współpracy zdaniem Szlaszyńskiego udało się osiągnąć tak dużo w obecnej kadencji. Powiat samodzielnie nie byłby w stanie sfinansować tak wieli wielomilionowych inwestycji, które już zrealizowano. W dużym stopniu było to możliwe dzięki środkom zewnętrznym z różnych źródeł. Samorządy otwarte na taką współpracę mają namacalne dowody korzyści z tego wypływających. Jednak nie wszystkie samorządy są otwarte na taką współpracę. Tracą na tym przede wszystkim mieszkańcy naszego terenu. Jak duże znaczenie dla KWW Razem Dla Powiatu Augustowskiego ma czynnik współpracy między samorządowej podkreślono umieszczając przysłówek Razem.

Zb.B. / Augustow24.pl

Zapraszamy do wysłuchania nagrania z tego wydarzenia umieszczonego pod tekstem.

Lista kandydatów KWW Razem Dla Powiatu Augustowskiego TUTAJ >>>