Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2018 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie były połączone ze świętem szkoły. Uroczystości z tych okazji poprzedził Tydzień z Patronem. W ramach tygodnia z patronem nauczyciele języka polskiego i wychowawcy klas przeprowadzili lekcje o Marii Konopnickiej. Wspólnie z uczniami zorganizowali wystawę poświęconą patronce szkoły, a w klasach I-III odbył się konkurs plastyczny.

Część oficjalna obchodów odbyła się w szkolnej hali sportowej. Obecni byli na niej m.in.: burmistrz miasta Wojciech Walulik, kierownik Wydziału Oświaty i Sportu Dariusz Szkiłądź, proboszcz miejscowej parafii, radni miejscy Magdalena Śleszyńska i Adam Wysocki. W przerwie części artystycznej przygotowanej przez uczniów i ich nauczycieli odbyło się ślubowaniu uczniów klas pierwszych. Wyróżniającym się nauczycielom „czwórki” wręczono nagrody.

Dzień wcześniej 10. października br., z inicjatywy Dyrektor szkoły Anny Kopiczko po raz pierwszy w Augustowie zorganizowano szkolenie z ceremoniału pocztów sztandarowych. Organizatorami szkolenia było Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach we współpracy z 12 Batalionem Lekkiej Piechoty w Suwałkach wchodzącym w skład 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” oraz Szkoła Podstawowa nr 4 w Augustowie.

Uczestniczyło w nim 17. nauczycieli i 101. uczniów ze szkół w Augustowie, Bargłowie Kościelnym, Kolnicy, Koniecborze, Lipsku i Niećkowie. Ogółem było to 14 szkół.

Zb.B. / Augustow24.pl