Burze będą występować głównie we wschodniej części kraju. Towarzyszyć im będą intensywne opady deszczu do 60 mm, porywy wiatru do 100 km/h oraz opady gradu do 2-4 cm.

Polska będzie pod wpływem zatoki niżowej związanej z niżem przemieszczającym się nad Skandynawią. Przed chłodnym frontem atmosferycznym zaznaczać będzie się strefa zbieżności wiatru dolnego. Odległość między zbieżnością a frontem będzie stopniowo się zmniejszać. Po południu front będzie mieć tendencję do falowania. W górnej troposferze nad wschodnią częścią kraju występować będzie oś klina wyżowego, natomiast nad zachodnią znajdzie się zatoka niżowa. Prąd strumieniowy przepływający z południa na północ znajdzie się na zachód od strefy chwiejności termodynamicznej.

Przemieszczanie się frontu atmosferycznego na wschód spowoduje coraz większą akumulację pary wodnej. Dane obserwacyjne wskazują na występowanie dwóch głównych stref ze znaczną zawartością pary wodnej. Pierwsza strefa znajduje się tuż przed chłodnym frontem, natomiast druga znajduje się w rejonie wschodniej Polski (za sprawą blokującego wyżu). Przemieszczanie się frontu spowoduje połączenie się tych stref co skutkować będzie akumulacją pary wodnej w strefie frontowej dochodzącej do 12-14 g/kg. Wskaźnik wody opadowej osiągać będzie 40-45 mm. Temperatura punktu rosy będzie na ogół osiągać 17-19°C a miejscami, zwłaszcza na północy strefy konwekcji, 20-21°C. Połączenie znacznej zawartości pary wodnej w dolnej troposferze z dużym pionowym gradientem termicznym (charakterystycznym dla masy powietrza zwrotnikowego) skutkować będzie wystąpieniem dużej chwiejności termodynamicznej. MLCAPE będzie osiągać we wschodniej części kraju 1600-2200 J/kg. Oddziaływanie górnego klina wysokiego ciśnienia we wschodniej części kraju spowoduje, że strefa konwekcji jedynie w małym stopniu będzie pokrywać się ze zwiększonym ścinaniem wiatru. Największe ścinanie wiatru dochodzące do 20 m/s będzie tuż przed linią frontu. Powstające burze w większości będą się więc rozwijać w nieco gorszych warunkach kinematycznych. Mimo to należy spodziewać się dobrej organizacji burz. Izolowane burze szybko będą tworzyć układy wielokomórkowe, a bezpośrednio na froncie możliwe są układy liniowe. Przepływ powietrza równoległy do frontu, powodować będzie przemieszczanie się części burz wzdłuż frontu. Skutkować to może znaczną akumulacją opadu ze względu na wielokrotne występowanie opadów nad tymi samymi miejscami. W północnej strefie konwekcji występować będzie nieco większe pokrycie znacznego przepływu powietrza z chwiejnością, przez co silne porywy wiatru są tu bardziej prawdopodobne. Z racji skrętności wiatru oraz wzmożonego przepływu powietrza, przed frontem mogą tworzyć się superkomórki burzowe. Będą one groźne ze względu na silne porywy wiatru, opady dużego gradu a także znaczną akumulację opadu. Inicjacja konwekcji prognozowana jest na godziny około południowe. Burze trwać będą do późnych godzin nocnych. Istnieje możliwość wystąpienia zafalowania na froncie, co może sie przyczynić do intensyfikacji zjawisk konwekcyjnych a zwłaszcza do wzrostu sum opadu.

Czas opracowania: 2018-08-10 06:21

– Szymon Poręba –

 

Źródło: http://www.pogodynka.pl

Prawdopodobieństwo wystąpienia burz w naszym regionie wynosi w tej chwili 30-60%. Zachęcamy do przezornego zabezpieczenia swoich domów i mieszkań przed obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem.

Zapraszamy do śledzenia informacji o aktualnym rozwoju tego zjawiska pogodowego TUTAJ >>

http://www.pogodynka.pl/prognozaburz