W związku ze zmianą siedziby i koniecznością przeniesienia dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego w Augustowie informujemy, że w dniu 14 grudnia 2018 r. (piątek) interesanci będą przyjmowania do godziny 12.00.

Od dnia 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) Urząd Stanu Cywilnegow Augustowie zostaje przeniesiony do nowej siedziby przy ul. 3 Maja49.

Godziny pracy USC pozostają bez zmian: poniedziałek- piątek godz. 7.30- 15.30.

urzad.augustow.pl