2 stycznia 2019

Budżet Powiatu na 2019 rok

5 miesięcy temu / 0 comments

Podczas sesji Rady Powiatu 28 grudnia radni przyjęli budżet Powiatu Augustowskiego na 2019 rok. Projekt budżetu na 2019 r. zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości około 71,58 mln zł, z tego na realizację zadań własnych Powiatu kwotę 62,17 mln zł i dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7,05 mln zł. W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, głównymi źródłami dochodów będą:1) subwencje z budżetu państwa w wysokości 37,02 mln zł, które stanowią ponad 51% dochodów ogółem, 2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11,31 mln zł, który będzie … więcej >