4 lutego 2019

Obrady VI sesji Rady Miejskiej w Augustowie

7 miesięcy temu / 0 comments

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 8 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 odbędą się obrady VI sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Proponowany porządek obrad: 1.   Otwarcie obrad. 2.   Przyjęcie porządku obrad. 3.   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej. 4.   Interpelacje i zapytania radnych. 5.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały nr III/28/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2019 rok, b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, … więcej >

XI Seminarium Techniczne pt.: „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” w Augustowie

7 miesięcy temu / 0 comments

W dniach 20-22 lutego 2019 r. w Augustowie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku organizuje Seminarium Techniczne pt.: „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”. Jest to już 11-te seminarium organizowane przez białostocki oddział SITK RP oraz pracowników Politechniki Białostockiej, które po raz 4-ty organizujemy w przepięknym mieście Augustów. Seminarium adresowane jest głównie do sektora budownictwa komunikacyjnego. Co roku seminarium gromadzi przeszło 150 uczestników: naukowców, projektantów, wykonawców, firmy branżowe a także zarządców dróg i kolei z województwa podlaskiego i całego kraju. Jest to okazja do zdobycia nowej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz zawarcia nowych znajomości i kontaktów biznesowych. Seminarium trwa 3 dni … więcej >