08 kwietnia  2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie odbyły się eliminacje powiatowe XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej ma na celu propagowanie wśród uczącej się młodzieży zasad szeroko pojętego bezpieczeństwa. Uczestnicy konkursu podzieleni na trzy grupy wiekowe mieli do rozwiązania test składający się z 20 pytań dotyczących zapobiegania pożarom, sposobów ich likwidacji, zachowania w sytuacjach zagrożenia, pierwszej pomocy, historii i działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W eliminacjach powiatowych poprzedzonych zmaganiami środowiskowymi i gminnymi wzięło udział 23 uczniów reprezentujących placówki oświatowe  z terenu powiatu augustowskiego.

Zwycięzcami turnieju zostali :

I grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych klasy 1-6):

  1. Bartosz Sujata – Szkoła Podstawowa w Rutkach Starych.
  2. Wojciech Stankiewicz – Szkoła Podstawowa w Rutkach Starych.
  3. Piotr Salwocki – Szkoła Podstawowa w Płaskiej.

II grupa wiekowa (uczniowie gimnazjum i klasy 7 i 8 szkół podstawowych):

  1. Weronika Grochowska – Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym.
  2. Magdalena Bućko – Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym.
  3. Patrycja Kwiatkowska – Gimnazjum w Augustowie.

III grupa wiekowa (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych):

  1. Krzysztof Pużyński – II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy, cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku oraz nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Augustów. Uczestnicy zmagań mieli również możliwość zwiedzenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Augustowie.  Uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce w swojej kategorii wiekowej reprezentować będą powiat w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w 25 kwietnia w Ciechanowcu.

Opracowanie i zdjęcia : st. asp. Marek Bućko

augustow.straz.bialystok.pl