Mimo, że podwyżka zacznie obowiązywać dopiero od maja przyszłego roku, już teraz zarządzenie wydał burmistrz miasta.

fot. augustow.org

Jego zastępca Filip Chodkiewicz tłumaczy, że opłaty i tak wygórowane nie będą.

Ta podwyżka wynosi 7,5 proc., co przy średnim czynszu, który wynosi 4,90 zł/m2 daje około 36 zł/m2 . Taka właśnie jest u nas średnia opłata, a najwyższy czynsz wynosi około 7 zł/m2 . Wzrost ten jest niezbędny, by stać nas było na utrzymanie tych mieszkań w odpowiedniej jakości i na kolejne remonty.

Wiceburmistrz dodaje, że podwyżka jest zgodna z uchwałą rady miejskiej z 2019 roku. Ustalono w niej, iż czynsze w lokalach komunalnych będą regularnie rosły.

Podwyżka ta wynika z Wieloletniego Planu Gospodarowania Zasobem Komunalnym, który został uchwalony przez radę miejską. Chodzi o to, by zgodnie z postulatami, które mieli również sami lokatorzy,  nie robić dużych wzrostów opłat raz na kilka lat, tylko systematycznie utrzymywać delikatną podwyżkę.

Przypomnijmy, że w maju ubiegłego roku czynsze w mieszkaniach komunalnych wzrosły po raz pierwszy od kilku lat. W niektórych przypadkach nawet o 100 procent.

| red: kap

autor: Marta Sołtys/.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki