Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku. Następnie przy akompaniamencie orkiestry dętej defilada żołnierzy 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej oraz uczestnicy uroczystości przeszli pod obelisk Hubala, gdzie odbyła się dalsza część obchodów.

List od Jarosława Zielińskiego – Posła na Sejm RP, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który objął honorowym patronatem uroczystość, odczytała jego małżonka Lilianna Anna Zielińska. Przemówienia wygłosili: Lech Łępicki – Burmistrz Lipska oraz Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Następnie odczytano apel pamięci i oddana została salwa honorowa. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod obeliskiem Hubala przez burmistrza Lipska wraz z władzami samorządowymi i duchownymi, delegacje wojska, policji i straży. Powiat Augustowski reprezentowany był przez starostę oraz wicestarostę – Dariusza Szkiłądzia.

Na zakończenie zebrani wysłuchali utworów patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku w Lipsku.

augustowski.home.pl