Zarząd województwa ogłosił konkurs ofert na działania w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku. Do rozdysponowania jest 60 000 zł.

zdjęcie ilustracyjne

Wnioski mogą składać m.in.: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia samorządowe, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe. Ważne, aby podmioty te prowadziły działalność statutową w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Zadania, na które mogą otrzymać dofinansowanie, powinny trwać od 23.04 do 31.12.2021 r.

Wsparcie można otrzymać na:

  • działania służące rozwijaniu samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów,
  • rozwijanie edukacji matematycznej i przyrodniczej,
  • realizację przedsięwzięć mających na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, metod kształcenia na odległość oraz propagowanie bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych,
  • działania w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych,
  • wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację działań związanych z kształtowaniem postaw, respektowaniem norm społecznych
    oraz wychowaniem do wartości.

Wnioski należy składać od 28.01 do 19.02 br. przez serwis internetowy witkac.pl. Natomiast potwierdzenie ofert w formie papierowej wraz załącznikami trzeba dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, między 28.01 a 22.02.2021 roku.

tekst: Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Półtorak

fot.: Małgorzata Sawicka, archiwum/UMWP

Pliki do pobrania TUTAJ >>>

| wrotapodlasia.pl