Augustowskie mostki niemocy

Czy można sprawę ciągnącą się od kilkunastu lat zaliczyć do aktualności? Zaczynając pisanie tego artykułu zastanawiałem się w którym z działów na naszej stronie powinien on być zamieszczony – w dziale Aktualności, czy Artykuły i Felietony?

Prawdopodobnie temat przystosowania mostków na północno – wschodnim brzegu rzeki Netty polegającego na umożliwienie bezproblemowego korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, na wózkach inwalidzkich, z problemami w poruszaniu się i rodzicom z małymi dziećmi w wózkach byłby rozwiązany, gdyby sprawa dotyczyła mniejszej, konkretnej liczby mieszkańców Augustowa. Konkretna ulica, szkoła, teren przy mojej firmie czy mieszkaniu będzie zawsze bliższy od tych feralnych mostków, które są przecież dla wszystkich, a ja zaglądam tam parę razy do roku. To tak trochę na zasadzie – bliższa ciału koszula niż sukmana lub grabie zawsze grabią do siebie.

Tylko, czy aby na pewno tak jest? Augustów jest przede wszystkim miastem turystycznym. Nowe ścieżki pieszo rowerowe w sezonie przemierza praktycznie każdy przyjezdny i mieszkaniec. Nie trzeba robić specjalnych badań aby zauważyć, że coraz więcej jest osób na wózkach inwalidzkich i rodzin z małymi dziećmi. Malownicze usytuowanie ścieżek i przebiegający tędy Wschodni Szlak Rowerowy Green sprawia, że mamy na nich bardzo dużo rowerzystów. Wszyscy oni trafiają na mostki przy ośrodkach nad Nettą. Przed laty, kiedy pierwszy raz poruszałem temat utrudnień związanych z mostkami, na bulwarach sporadycznie pojawiał się jakiś „tubylec” na wózku inwalidzkim, a matki omijały chodnik nad rzeką z powodu nierówności spowodowanych rozrostem korzeni nadbrzeżnych topoli. Dziś to się zmieniło. Osobiście wiem, kiedy mam zejść z bulwarów aby ominąć mostek który za jakiś czas będzie na mojej drodze, natomiast inni dowiadują się o tym od innych, kiedy stoją już przed mostkiem i wyborem – cofać się, czy prosić innych o pomoc w pokonaniu tego wyzwania? Największe wydarzenia sportowe, rekreacyjne i kulturalne w Augustowie organizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Natta i jeziora Necko. Być w Augustowie i nie trafić na te mostki, to mało prawdopodobne.

W ubiegłym roku wstąpiła nadzieja, że temat nareszcie został potraktowany poważnie i zrozumiano potrzebę pilnej zmiany takiego stanu rzeczy. Że to dla dobra całego Augustowa nie tylko konkretnej grupy ludzi. Że u goszczącego w Augustowie turysty, wspomnienia pięknych lasów i jezior, miło spędzonego czasu, zostaną odkoloryzowane po „przygodzie” z mostkami. Niestety 🙁

Projekt przedstawiony przez Urząd Miejski w ubiegłym roku spotkał się ze sprzeciwem grupy mieszkańców. Temat poruszany był na łamach lokalny i regionalnych mediów. Ostatecznie budowa kładek miała ruszyć jesienią 2018 r.

Jesteśmy u progu nowego sezonu turystycznego i żadnych działań w tym kierunku nie zauważyliśmy. Temat pozostaje więc aktualny i pasuje do tego działu. Pytanie tylko, ile jeszcze lat nie będzie on tracił na swojej aktualności. Temat sam jest takim mostkiem niemocy (bo raczej to nie brak dobrej woli) łączącym ludzi o rożnych poglądach i celach zasiadających na przestrzeni lat na fotelu Burmistrza i w Radzie Miasta Augustów.

Chcieliśmy uzyskać informację w tej sprawie ze źródła najbardziej wiarygodnego, czyli od Burmistrza Augustowa. Następne dnia po zwróceniu się z zapytaniem otrzymaliśmy odpowiedź, która zamieszczamy niżej. Dziękujemy jednocześnie burmistrzowi Mirosławowi Karolczukowi za tak szybką odpowiedź na nasze pytanie.

Bart./Augustow.org

Jak wyglądają działania zmierzające do przystosowania mostków przy obiektach wzdłuż brzegu rzeki Netta mające na celu umożliwienie bezproblemowego korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, starsze mające problemy z poruszaniem i matki z wózkami dla dzieci? Pamiętamy, że środki na taką inwestycję były zarezerwowane w ubiegłym roku.

Postępowanie przetargowe na realizację zadania „Przebudowa dwóch kładek pieszo – rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno – wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2 – roboty budowlane” ogłoszone zostało 3 sierpnia 2018 r. Ze względu na fakt, iż postępowanie obarczone było wadą polegającą na dokonaniu opisu przedmiotu poprzez niejednoznaczne określenie terminu wykonania zamówienia, w oparciu o przepisy art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowanie dnia 28 listopada 2018 r. zostało unieważnione.

Realizacja inwestycji mającej na celu budowę nowych kładek wzdłuż brzegu rzeki Netta nie będzie realizowana w bieżącym roku – odpowiedział Burmistrz Mirosław Karolczuk.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *

Skip to content