W Miejskim Domu Kultury odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa w powiecie augustowskim. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie omówili funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikację „Moja Komenda”.

Debata społeczna to jedna z form komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa. W ramach organizowanych cyklicznie debat społecznych pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, dzisiaj odbyło się spotkanie w Miejskim Domu Kultury.

W przedsięwzięciu wzięli udział mieszkańcy powiatu oraz przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i podmiotów współpracujących z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Podczas spotkania funkcjonariusze przedstawili charakterystykę zagrożeń występujących na terenie miasta w czasie sezonu turystycznego, opierając o analizę zdarzeń zaistniałych w minionym sezonie letnim. Policjanci omówili również funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikację „Moja Komenda”.

Zgromadzeni chętnie brali udział w dyskusji i zgłaszali swoje spostrzeżenia oraz uwagi mogące się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak też wypoczywających. Wszystkie postulaty zostały zaprotokołowane i zostaną poddane wnikliwej analizie, a ich realizacja z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Augustowa.

augustow.policja.gov.pl