W piątek, 7 czerwca burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk spotkał się z prawie 20-osobową delegacją administracji samorządu Rejonu Solecznickiego na czele z merem Zdzisławem Palewiczem. W spotkaniu uczestniczyli również kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta.

Delegacja Rejonu Solecznickiego przyjechała do naszego miasta, w celu nawiązania współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie organizacji pracy różnych struktur samorządowych. W trakcie spotkania dyskutowano na temat różnic i podobieństw pomiędzy systemami edukacji czy pomocy społecznej. Poruszone zostały także tematy związane z rozwojem gospodarczym i pozyskiwaniem inwestorów. Podczas wizyty goście podziwiali również piękno i bogactwo przyrodnicze ziemi augustowskiej.

Rejon Solecznicki położony jest w południowo-wschodniej części Litwy, przynależnym do okręgu wileńskiego. Rejon ten odznacza się największym (obok Wilna) skupiskiem Polaków na Litwie.

UM Augustów