350 tys. uczniów przystąpi dziś (10.04.) do egzaminu gimnazjalnego z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. Jak informuje Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna jest gotowa do jego przeprowadzenia.

W środę, 10 kwietnia br. odbędzie się egzamin gimnazjalny z zakresu historii i  wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. W czwartek, 11 kwietnia br. uczniowie przystąpią do egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej, a w piątek, 12 kwietnia z języka obcego nowożytnego.

-Kilka tysięcy osób z kwalifikacjami pedagogicznymi zgłosiło się już do pomocy w zespołach egzaminacyjnych i nadzorujących. Do kuratorów oświaty wciąż napływają kolejne zgłoszenia od osób, które pozytywnie zareagowały na apel ministerstwa. Ponad 600 osób w województwie mazowieckim, 500 w województwach śląskim i dolnośląskim, ponad 400 w podlaskim, małopolskim, wielkopolskim oraz 350 w województwie kujawsko-pomorskim – czytamy ww wczorajszym komunikacie MEN.

Red.