„Formy Wsparcia Przedsiębiorców” – Konferencja w Augustowie

Z inicjatywy Mirosława Karolczuka, burmistrza Augustowa oraz Prezesa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach w miniony wtorek w Augustowie odbyła się konferencja „Formy wsparcia przedsiębiorców”. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu przedsiębiorców z Augustowa oraz powiatu augustowskiego. Skupiła ona także grono prelegentów z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Urzędu Marszałkowskiego, Podlaskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, którzy przedstawili aktualny stan prac nad wdrażaniem przepisów ułatwiających działalność gospodarczą czy możliwości pozyskania wsparcia na badania, rozwój czy rozbudowę firmy.

Od połowy ubiegłego roku zmieniły się przepisy dotyczące funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Wsparcie w zakresie ulg w podatku dochodowym można uzyskać inwestując na wszystkich terenach, które są przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej, nie tylko w na terenach, które są wydzielone jako specjalne strefy. Szczegółowe informacje dotyczące procedur, wysokości ulg a także niezbędnych działań ze strony przedstawił Jan Stanisław Kap – wiceprezes SSSE SA w Suwałkach.

W trakcie konferencji Zbigniew Wojciechowski z-ca dyr. Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii przedstawił ostatnie zmiany w prawie wspomagające i ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej w różnych jej aspektach. Poruszane kwestie dotyczyły wdrażaniem ustawowych uproszczeń dla przedsiębiorstw w prawie podatkowym i gospodarczym, o zarządzie sukcesyjnym, czy rozwiązaniach mobilizujących dłużników transakcji handlowych do dokonywania zapłaty w ustalonych terminach.

Przedsiębiorcy szczególnie byli zainteresowani możliwościami pozyskania funduszy europejskich na wsparcie działalności gospodarczej. Harmonogram tegorocznych konkursów a także cele, na które można uzyskać wparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego przedstawiła Emilia Malinowska – dyr. Dep. Innowacji i Technologii Urzędu Marszałkowskiego. Pomoc również można uzyskać z Programu Inteligentny Rozwój (PO IR), a także w ramach konkursów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Szczegółowo omówiła je pp. Agnieszka Karłowicz z PFRR.

Dla władz Miasta wspieranie przedsiębiorców jest jednym z priorytetów. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Augustowa strategicznym wyzwaniem jest budowa nowoczesnej gospodarki z atrakcyjnymi miejscami pracy. Działania podejmowane przez burmistrza Miasta służą realizacji tych założeń. Augustowska Strefa Aktywności Gospodarczej, wbrew pojawiąjącym się głosom, cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Ogłaszane są kolejne przetargi na zakup działek, którymi interesują się firmy. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy praktycznie wszystkie działki znajdą swoich nabywców. Jak wspomniał burmistrz Mirosław Karolczuk, rozpoczęła się analiza możliwości poszerzenia terenu ASAG. Miasto, jako jeden z nielicznych samorządów w subregionie, już od kilku lat nie podnosi lokalnych podatków dla prowadzących działalność gospodarczą.

urzad.augustow.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *

Skip to content