12.03.2019 r. dzieci z grup 6 – letnich z Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi miały możliwość uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa.

W tym celu wybraliśmy się do sali edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie. Strażacy przybliżyli dzieciom specyfikę swojej pracy. Podczas zajęć dzieci utrwaliły sobie numer ratunkowy straży pożarnej.

Przedszkolaki zobaczyły na przygotowanej prezentacji multimedialnej jak  rozprzestrzenia się ogień i dym w warunkach pożaru, w jaki sposób reagować w sytuacji zagrażającej życiu, a także do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego. Miały okazję zobaczyć jak działają czujki dymu oraz uruchomić ręczny ostrzegacz pożarowy. Dzieci uczyły się co oznaczają znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe i jak postępować podczas ewakuacji z miejsca objętego pożarem i co jest bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa, co robić, jak się zachować i kogo powiadomić w sytuacji pożaru, a nawet tonięcia.

Okazało się, że nasze przedszkolaki mają dużą wiedzę na temat bezpieczeństwa, potrafiły odpowiadać na zadawane przez strażaków pytania. Świetnie wiedzą co robić, potrafią się zachować i doskonale poradziły sobie z ewakuowaniem się.

Dzieci były bardzo zainteresowane zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem przeciwpożarowym i chętnie włączały się w dyskusję o zagrożeniach.  Na zakończenie zajęć starszaki skorzystały z okazji i mogły wejść po drabinie aby zadzwonić dzwonkiem i potrzymać wąż strażacki, a na koniec strażacy zaprosili nas do oglądnięcia pojazdów i sprzętu pożarniczego.

Bardzo dziękujemy panom strażakom, którzy przeprowadził zajęcia, za bardzo ciekawie spędzony czas. Przedszkolaki zapamiętają na zawsze, że z ogniem nie ma żartów!

Opracowała

Monika Alicja Zielonka