Czasy kiedy dworce PKP były wizytówką miast minęły – podobnie jak lata miodom płynące dla ówczesnego monopolisty w przewozach kolejowych w Polsce. Samochód przestał być luksusem i zaczęliśmy mniej podróżować koleją. Gospodarka sterowana centralnie sprzyjała dbaniu o majątek trwały PKP. Gospodarka wolnorynkowa pozwalająca na rozwój konkurencji, a także prowadząca do efektywnej alokacji zasobów (najczęściej w ręce przedsiębiorców prywatnych nastawionych na zysk i ekonomicznie racjonalnych), zmieniła ten stan. Dworce takie jak nasz zaczęły popadać w ruinę. Takie kukułcze jaja zaczęły przysparzać sporo problemów lokalnym samorządom. Trochę to smutne jednak ekonomicznie uzasadnione i już raczej nieodwracalne.

Augustów będący miastem turystycznym nie psuje do powyższego stereotypu. W sezonie turystycznym, nadal bardzo dużo osób wybiera pociąg jako środek transportu na wczasy. Dworzec kolejowy w Augustowie jest tym elementem, na podstawie którego turysta wyrabia pierwsza opinię o naszym mieście. Nasz nadal jest wizytówką miasta, i z tym zgodzi się chyba większość mieszkańców.

Ta świadomość sprawia, że temat dworca budzi od wielu lat duże zainteresowanie mieszkańców, podsyca mniej lub bardziej ożywione dyskusje, poruszany jest przez samorządowców rożnych szczebli, od lewej do prawej strony sceny politycznej i jest tematem cyklicznym w mediach. Co się dzieje w tym temacie aktualnie? Na to pytanie odpowiedział nam Burmistrz Miasta Augustowa, Mirosław Karolczuk.

– W budynku dworca swoje miejsce będzie miał oddział Muzeum Ziemi Augustowskiej. Muzeum planuje zlokalizować tam wystawę obejmująca chronologicznie okres od początku zaborów, czyli od końca XVIII wieku do roku 1944 włącznie. W planach jest także rekonstrukcja carskiej restauracji, którą można będzie wykorzystywać na potrzeby wydarzeń kulturalnych i społecznych. Część budynku zostanie zaadaptowana na potrzeby poczekalni dla podróżnych. Obecnie realizowana jest usługa wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku dworca PKP w Augustowie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania i dostosowaniem  do potrzeb muzeum”. Wyłoniony Wykonawca jest w trakcie uzyskania wszelkich wytycznych, opinii i uzgodnień, m.in. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Suwałkach, celem dalszej realizacji projektu. Wykonawca dokumentacji projektowo- kosztorysowej ma wykonać usługę do 30.09.2019r. Przeprowadzenie procedury przetargowej, mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oddziału Muzeum Ziemi Augustowskiej w budynku dworca kolejowego w Augustowie planowane jest w 2020 r.

informuje Burmistrz Augustowa.

Bart. /augustow.org