Budynek grajewskiego dworca PKP – jego obecny stan i status jest bulwersującym i mocno obciążającym wszelkie poprzednie władze. Przypomnijmy, iż obiekt dworcowy został przejęty od PKP za długi tej firmy i jest własnością Skarbu Państwa, w którego imieniu na terenie naszego województwa zarządza wojewoda podlaski. Decydenci podejmowali różne działania w celu przejęcia nieużytkowanego i niszczejącego obiektu. Wiele spotkań, rozmów, szukanie partnerów, plany remontowe, zagospodarowanie obiektu, nawet umieszczenie tam sztabu dowodzenia wojskiem (jednostką?) obrony terytorialnej – wszystko, by jak najszybciej oddać  kompleks do użytku. I NIC!

W związku z moimi licznymi interwencjami w sprawie dworca kolejowego w Grajewie, na spotkaniu z mieszkańcami województwa podlaskiego w Białymstoku w dniu 1 czerwca 2018roku ., do sprawy odniósł się premier Mateusz Morawiecki – opowiadał Kazimierz Gwiazdowski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.  – Zgodnie z wypowiedzią w najbliższym czasie (?) będzie modernizowany zabytkowy budynek grajewskiego dworca kolejowego – dodał poseł.

W piątek, 15 czerwca 2018r. przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta – Szymon Remfeld, Marcel Formejster i Zosia Grzybek oraz radny miejski miasta Grajewo Daniel Purwin, zostali przyjęci przez premiera RP Mateusza Morawieckiego w kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Delegacja przekazała premierowi list od burmistrza miasta, który prócz gratulacji objęcia tak zaszczytnego urzędu, zawierał również spis dotyczący najważniejszych dla miasta kwestii, tj. remont dworca PKP, inwestycji drogowych i pozyskania inwestorów celem tworzenia nowych miejsc pracy. Przedstawiciele młodego pokolenia zaprosili również prezesa Rady Ministrów do Grajewa, w imieniu burmistrza i mieszkańców miasta. W rozmowie z grajewską młodzieżą. Premier podkreślił znaczenie Grajewa dla rozwoju woj. podlaskiego, przekazując pozdrowienia dla mieszkańców naszego miasta, a także wyrażając wolę przyjazdu do Grajewa i pomocy w dalszym rozwoju naszego regionu.

My słyszeliśmy, jak premier podczas wizyty w Białymstoku zapowiedział, że „wybudujemy nowe dworce w Łapach i w Grajewie” – bardzo trudno premierowi było wymówić nazwę naszego MIASTA?

Miasto chce przejąć zniszczony, ale zabytkowy dworzec PKP.

„- Chcemy przejąć obiekt na zasadzie wymiany gruntów – informuje Dariusz Latarowski, burmistrz Grajewa. – Trwają rozmowy ze Starostwem Powiatowym, które mam nadzieję, że skończą się w marcu, może w kwietniu…”. Długie te rozmowy „po linii” miały trwać, lecz nie przyniosły żadnego rezultatu!

To była informacja z lutego 2015 roku!

Zapytany o stan spraw (sprawy?) i możliwości pozytywnego po latach uruchomienia i załatwienia problematyki grajewskiego dworca PKP Waldemar Remfeld – starosta grajewski powiedział: wnioskujemy do Skarbu Państwa (wojewody podlaskiego) o pieniądze na ten ważny cel – przywrócenia zabytkowego obiektu to stanu z dawnych lat. W 2019 roku chcemy wymienić stolarkę okienna i drzwiową. Proponujemy, by w odnowionym obiekcie znalazły swoją siedzibę i działały trzy instytucje wojewody – Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Polskie Wody oraz Zakład Ochrony Roślin i Nasiennictwa, które w chwili obecnej wynajmują pomieszczenia na swoją działalność na terenie miasta.

Zaproponujemy Miastu, by przejęło w swoje użytkowanie część obiektu oraz poczekalnię dworcową. Nasze, tj. Starosty, Pana Posła Kazimierza Gwiazdowskiego i Burmistrza rozmowy z dyrektorem Mariuszem Mrozem z Polskich Kolei Państwowych nieruchomości dotyczą „partycypacji tej firmy od strony prawnej” w całym przedsięwzięciu. Być może uda nam się ulokować w obiekcie wydziały Starostwa, chcemy zlokalizować tam salę konferencyjną z prawdziwego zdarzenia (faktycznie, ta obecna mieszcząca się na strychu budynku przy ul. Strażackiej 6 B nie jest ani „reprezentacyjna”, ani powiedzmy „funkcjonalna”!).

W następnej kolejności chcę, by powstała dokumentacja techniczna.

Teraz czas na konkretne czyny!

Glossa do tekstu!

Władze PKP SA zapowiedziały kilka lat temu (we 2016 roku!) unowocześnienie blisko 200 dworców w całym kraju w ramach tzw. programu inwestycji dworcowych. Zapowiedzi jednak stopniały względem roku poprzedniego, gdy mówiło się o 464 dworcach, wymagających działań inwestycyjnych.

Być może to spowodowało urealnienie planów i ostatecznie liczba dworców, na których odbędą się prace inwestycyjne, jest znacznie krótsza.

W październiku 2017r. władze PKP SA ogłosiły plany unowocześnienia prawie 200 dworców, nazywając to „największym tego typu przedsięwzięciem w historii polskiej kolei”. Na udostępnionej przez PKP SA liście znajduje się obecnie 189 lokalizacji.

Jeśli chodzi o liczbę 460, to rzeczywiście pojawiała się za czasów poprzedniego zarządu. Nie chodziło jednak o finalną listę dworców przewidzianych do przebudowy, tylko o listę obiektów objętych potrzebami inwestycyjnymi o różnym zakresie. Obecnie mówimy o około 200 dworcach. Nie wyklucza to jednak realizacji kolejnych inwestycji. Rozważamy przebudowę innych dworców po 2023 roku – wyjaśnia Michał Stilger z biura prasowego PKP SA.

Lista dworców wytypowanych do remontu (rewitalizacji) w naszym województwie:
Białystok, Bielsk Podlaski, Czeremcha, Czyżew, Hajnówka, Jabłoń Kościelna, Kuźnica Białostocka, Racibory, Siemiatycze, Suwałki, Szepietowo, Wasilków, Zdrody Nowe.

Panie Starosto grajewski będziemy wspierać Pana w tej niełatwej potyczce? walce? o rewitalizację grajewskiego dworca PKP! To się musi wreszcie udać!

(J)