W czwartek 7. lutego br, w gabinecie Starosty Augustowskiego odbyła się pierwsza w 2019 roku konferencja prasowa. Konferencje, na których mieszkańcy informowani są o najważniejszych działaniach, osiągnięciach i planach Powiatu organizowane są od roku 2014. Zapoczątkował je Starosta Jarosław Szlaszyński, po wyborze na ten urząd w poprzedniej kadencji. Według jego dzisiejszej zapowiedzi, podczas obecnej kadencji możemy liczyć na kontynuację takich spotkań.

W dzisiejszym spotkaniu z dziennikarzami uczestniczył Starosta Powiatu Augustowskiego Jarosław Szlaszyński, Wicestarosta Dariusz Szkiłądź i Joanna Jaśko – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu. Omówiono 5 najważniejszych (zdaniem gospodarzy spotkania) tematów z ostatnich kilku miesięcy działań Starostwa. Ostatnim z nich była informacja o pracach związanych z utworzeniem w Starostwie punktu konsultacyjnego programu rządowego Czyste Powietrze. Punkt rozpoczyna działalność od marca br. Parę miesięcy wcześniej informowaliśmy o planach utworzenia takiego punktu w Urzędzie Miejskim. Na razie pozostało na zapowiedzi. Jeżeli chodzi o punkt w Starostwie, to według wypowiedzi wicestarosty Dariusza Szkiłądzia, wszystkich formalności niezbędnych do utworzenia takiego miejsca dopełniono i pozostały sprawy typowo organizacyjne.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te pomogą nie tylko chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy. Podobne cele przyświecają uruchomionemu niedawno w Augustowie programowi Airgustów. Jest on jednak kierowany przede wszystkim do osób, które myślą o gazie jako źródle energii. Program rządowy Czyste Powietrze, jest dużo obszerniejszy w swojej ofercie. Przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu, docieplenie przegród budynku wymianę okien i drzwi montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej) montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Do 31 grudnia 2018 roku fundusze w całym kraju przyjęły formalnie ponad 25 tysięcy wniosków, które podlegają obecnie weryfikacji. Pierwsze umowy są już podpisywane z beneficjentami. Rządowy program CZYSTE POWIETRZE wdrażają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Wnioski można składać od 19 września 2018. Program potrwa do 2029 roku.

Podajemy adres do strony na której znajdziecie Państwo wszystkie informacje na temat tego programu – http://wfosigw.bialystok.pl/czyste_powietrze.htm

Skompletowanie potrzebnych dokumentów i wypełnienia wniosków może być trudne dla wielu osób chętnych do skorzystania z oferty tego programu. Miejsce w którym będzie można nieodpłatnie skorzystać z pomocy osób kompetentnych jest wręcz niezbędne.

Zapraszamy do wysłuchania fragmentu nagrań z konferencji.

Bart.

Powiat Augustowski zajął pierwsze miejsce w Rankingu Powiatów o wielkości do 60 tys. mieszkańców organizowanym przez Związek Powiatów Polskich i otrzymał prestiżowy tytuł: „Dobry Polski Samorząd”.

Już wiadomo, że augustowski szpital zakończył kolejny rok z dodatnim wynikiem zarówno w podsumowaniu finansowym jak i ogólnym. W kwietniu odbędzie się uroczyste oddanie augustowskiego Hospicjum po prowadzonym aktualnie dużym remoncie. Remont obejmuje także zagospodarowanie terenów wokół.

Bardzo dobrze wypadły też szkoły średnie z Augustowa w Ranking liceów i techników 2019 przygotowanym przez wydawnictwo Perspektywy. Nasze I LO sklasyfikowano na 10. miejscu w województwie a II LO na 11. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy szkoły z czołówki Rankingu Liceów i Techników mają prawo do używania tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej”. Technikum Nr 1 z Augustowa uzyskało tytuł „Brązowej Szkoły”. Gratulujemy!


Przy omawianiu inwestycji technicznych często porusza się temat dróg. Tym razem poruszono inną, ważną dla prawidłowego funkcjonowania urzędu i ułatwienia życia mieszkańcom. Podpisana została umowa na wykonanie modernizacji zasobów geodezyjnych. Najprościej mówiąc, stare mapy analogowe mają być przekształcone w numeryczne. Umowa opiewa na kwotę ponad 4,5 mln zł, z czego 80% pochodzi z funduszy rządowych. Projekt ma być zakończony w 2021 r.