Przyjęcie stanowiska w sprawie kontynuacji programu Polska Wschodnia w perspektywie finansowej 2021-2027 było głównym punktem obrad działającej w ramach Związku Województw RP Komisji ds. Polski Wschodniej. Spotkanie odbyło się w środę (28.08) w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku. Jego gospodarzem był Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego i jednocześnie przewodniczący Komisji.

Stanowisko zostało wypracowane przez pięć województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Władze regionów wskazują w nim na potrzebę kontynuacji programu, którego w projekcie budżetu unijnego na lata 2021-2027 nie zakładano.
Autorzy stanowiska zwrócili uwagę, że brak instrumentu finansowego przeznaczonego dla regionów Polski Wschodniej mógłby zahamować pozytywne zmiany rozwojowe, a przede wszystkim zmniejszanie dysproporcji pomiędzy regionami w centralnej czy zachodniej części kraju. 
Podkreślano też, że nowa edycja POPW powinna być zaktualizowana i dostosowana  do nowych celów europejskiej Polityki Spójności i aktualnych potrzeb województw – m.in. wspierania rozwoju infrastruktury kolejowej, drogowej, a także do działań w obszarze zdrowia (pełna treść przyjętego stanowiska w załączeniu).
Jak podkreślano podczas spotkania, również rząd RP zabiega o kontynuację programu dla tego makroregionu. Stanowisko Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP zostało przyjęte jednogłośnie. Teraz zostanie przekazane Ministrowi Inwestycji i Rozwoju.
ak/red.is

wrotapodlasia.pl