Rozpoczynamy kolejną edycję konsultacji społecznych dotyczących rozkładu jazdy pociągów, który zacznie obowiązywać od 15 grudnia 2019 roku. Za punkt odniesienia przy składaniu wniosków proszę przyjąć obecny rozkład i jednocześnie prosimy o ocenę obowiązującego rozkładu. Państwa opinie wskażą jakie zmiany należy wprowadzić w przyszłym rozkładzie jazdy w celu lepszego dostosowania oferty do  potrzeb.

Na ocenę i propozycje zmian czekamy w okresie od 18 lutego do 3 marca 2019 roku.

Wnioski, uwagi i sugestie należy przesyłać na specjalnie do tego celu przygotowanym formularzu, na  adres e-mail: dit.sekretariat@wrotapodlasia.pl, bądź w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,15 – 888 Białystok,ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

W tytule e-maila prosimy wpisać: „Konsultacje społeczne RJP 2019/2020″

Informujemy również, iż nie będą rozpatrywane wnioski:

  1. ogólnikowe i niewnoszące konkretnego postulatu;
  2. dotyczące połączeń dalekobieżnych (np.: pociąg relacji Białystok – Warszawa, Hajnówka – Warszawa) i międzynarodowych – organizatorem tych połączeń jest minister właściwy do spraw transportu.
  3. zawierające uwagi o stanie linii kolejowych, dworców i przystanków (adresatami takich uwag są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Nieruchomości).

Nadmieniamy, iż na przyszły kształt oferty przewozowej wpływać będzie szereg czynników m. in.: ilość środków finansowych w dyspozycji województwa, popyt i oczekiwania podróżnych, stan i dostępność infrastruktury jak również zasoby personalne i taborowe oraz uzgodnienia z sąsiednimi organizatorami na liniach stycznych z innymi województwami.

Informujemy, że tutejszy urząd zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach.

Załączniki do treści

  • ankieta 2019-2020.doc (DOC, 686,5 KB) Ankieta na temat rozkładu jazdy pociągów w celu lepszego dostosowania oferty do Państwa potrzeb.
  • ankieta 2019-2020.pdf (PDF, 1,04 MB) Ankieta na temat rozkładu jazdy pociągów w celu lepszego dostosowania oferty do Państwa potrzeb.

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl