Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS można składać tylko elektronicznie. Pieniądze wypłacane są wyłącznie na konto bankowe.

– Już ponad 9 miesięcy ZUS wypłaca rodzinny kapitał opiekuńczy. Przysługuje on w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. miesiąca życia do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35 miesiąc życia. Świadczenie jest wypłacane w miesięcznych częściach na dwa sposoby, po 500 zł miesięcznie przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie nie jest uzależnione od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane

– informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Do końca września rodzice w całym kraju złożyli 577 tys. wniosków, zaś w województwie podlaskim 17,6 tys. Większość z nich, bo aż 55 proc. wpłynęła przez portal Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Spośród wszystkich złożonych wniosków 99 proc. została już rozpatrzona, a jedynie niespełna 1 proc. stanowiły odmowy. Ich powodem było np. złożenie wniosku na pierwsze dziecko lub dziecko w wieku, który już nie uprawnia do przyznania świadczenia. Zdarzały się również sytuacje, że wnioski były składane przez osoby pozostające w związkach partnerskich, gdzie każdy z rodziców opiekuje się dzieckiem z poprzedniego związku. Świadczenie, mimo tego, że jedno z dzieci jest w wieku uprawniającym do RKO nie przysługuje, ponieważ para nie jest małżeństwem i nie wychowują wspólnego dziecka.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do wniosku mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. To portal Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna.

Rodzic w trakcie pobierania świadczenia może złożyć wniosek i zmienić wysokość pobieranego kapitału – tj. podwyższyć z 500 zł do 1000 zł miesięcznie albo obniżyć z 1000 zł do 500 zł miesięcznie, przy czym taką dyspozycję może złożyć tylko raz w okresie otrzymywania kapitału.

– Jeśli kapitał został przyznany, to rodzic otrzymał informację o przyznaniu świadczenia, która znajduje się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Dzieje się tak również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.  Z kolei, jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Rodzic otrzyma ją również elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego

wyjaśnia rzeczniczka.

ZUS województwa podlaskiego