Organizator: Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce. Miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok, ul. Podleśna 2

OTWARCIE FESTIWALU – 15 maja 2019 r. godz. 19.00

KONCERT INAUGURACYJNY „Arcydzieła europejskiej muzyki cerkiewnej” wykonuje Państwowy Chór Naddniestrzański z Tyraspola (Mołdawia)

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

16.05.2019 (czwartek) godz. 17.00

1. Dziecięcy Zespół „Mtatsmindelebi” – Tbilisi (Gruzja)

2. Chłopięca Kapela Chóralna „Orliata” – Zielenograd (Rosja)

3. Wzorcowy Chór „Raduga” Dziecięcej Szkoły Chóralnej – Baranowicze (Białoruś)

4. Chór „Łybid’” Dziecięcej Szkoły Muzycznej – Kijów (Ukraina)

5. Koncertowy Chór „Raduga” – Moskwa (Rosja)

6. Sofijski Chór Chłopięcy – Sofia (Bułgaria)

7. Młodzieżowy Chór „Adamant” – Ryga (Łotwa)

8. Chór „Warwica”– Warwa (Ukraina)

9. Męski Chór – Witebsk (Białoruś)

17.05.2019 (piątek) godz. 17.00

1. Żeński Zespół Wokalny „Mironosice Subotica” – Subotica (Serbia)

2. Męski Chór Karelii – Pietrozawodsk (Rosja)

3. Chór „Gaudium” Uniwersytetu Wrocławskiego – Wrocław (Polska)

4. Vene Koorikapell – Rosyjska Kapela Chóralna – Tallin (Estonia)

5. Chór Archikatedry Warszawskiej – Warszawa (Polska)

6. Młodzieżowy Chór Państwowego Koledżu Muzycznego – Brześć (Białoruś)

7. Studencki Chór Uczelni Muzycznej – Żytomierz (Ukraina)

8. Mieszany Chór Uczelni Muzycznej – Ryga (Łotwa)

9. Chór Uczelni Muzycznej przy Państwowym Konserwatorium – Moskwa (Rosja)

18.05.2019 (sobota) godz. 15.00

1. Chór „Societas Cantica” – Vranov nad Topl’ou (Słowacja)

2. Żeński Chór „Akademia” Uniwersytetu Pedagogicznego – Odessa (Ukraina)

3. Chór „Medici Cantantes” Uniwersytetu Medycznego – Wrocław (Polska)

4. Kameralny Chór Państwowej Filharmonii – Astrachań (Rosja)

5. Chór „Cantores Minores Wratislavienses” – Wrocław (Polska)

6. Mieszany Chór – Mińsk (Białoruś)

7. Kameralny Chór Filharmonii – Czerniowce (Ukraina)

8. Chór „Harmonious” Republiki Ghany – Akra (Ghana)

9. Kameralny Chór „Młada” – Perm (Rosja)

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU

19.05.2019 (niedziela)

godz. 14.00 Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród

godz. 16.00 KONCERT GALOWY

Już od 1982 r. w maju chóry z całego świata prezentują się w Polsce na największym i najbardziej prestiżowym festiwalu muzyki cerkiewnej. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku ma nadaną mu przez Ministerstwo Kultury (w 1995 r.) kategorię zerową, co stawia go na równi z Konkursem Chopinowskim i Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

Honorowy Patronat Artystyczny nad Festiwalem sprawuje Maestro Krzysztof Penderecki. Jego twórczość często inspirowała muzyka cerkiewna, o czym organizatorzy Festiwalu doskonale pamiętają – podczas majowych koncertów wielokrotnie wybrzmiewały Jego kompozycje.

Honorowe Patronaty od 2000 r. sprawują również Prezydenci RP.

Festiwal jest pierwszą imprezą na świecie prezentującą muzykę cerkiewną od początku chrześcijaństwa do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki tworzonej (od stuleci) przez polskich kompozytorów. W czasie Festiwalu w kraju i za granicą odbywają się polskie i światowe wykonania premierowe najlepszych kompozycji. Od 1985 r. biorą w nim udział chóry z zagranicy. Od 1994 r. corocznie ukazują się płyty CD z najlepszymi w danej edycji wykonaniami (w tym 2 CD z muzyką cerkiewną Krzysztofa Pendereckiego) – dziś tworzą już imponującą fonotekę. Zgromadzono również ogromne zbiory nutowe.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku to wydarzenie elitarne artystycznie – gromadzi najlepszych chórzystów z całego świata (kwafilikacja chórów do festiwalowego konkursu jest wielostopniowa), najznamienitszych kompozytorów muzyki cerkiewnej oraz najlepszych dyrygentów. Jego międzynarodowa ranga wynika z najwyższego poziomu artystycznego. Prezentowana muzyka cerkiewna ma charakter międzynarodowy, ale stanowi również nieodłączną część składową kultury narodowej Polski.

Przez 37 lat na Festiwalu wystąpiły chóry pięciu kontynentów, z 40 państw: Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czarnogóry, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Kazachstanu, Kenii, Korei, Libanu, Litwy, Lótwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

O prestiżowe pierwsze nagrody chórzyści walczą w konkursie ocenianym przez międzynarodowe jury składające się z najznamienitszych kompozytorów i dyrygentów śpiewu cerkiewnego. Jury od wielu lat przewodniczy Romuald Twardowski – wybitny polski kompozytor i pedagog. Profesjonalni muzycy i muzykolodzy pod Jego kierunkiem decydują, który chór zyska miano najlepszego z najlepszych w swojej kategorii. Od samego początku Festiwalu współpracującym i wspomagającym jest ks. Jerzy Szurbak – wieloletni dyrektor i dyrygent znanego w świecie Zespołu Muzyki Cerkiewnej w Warszawie.

Festiwal organizuje Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce. Dyrektorem Festiwalu jest jego pomysłodawca i inicjator – Mikołaj Buszko, a biurem organizacyjnym kieruje Irena Parfieniuk.

– Festiwal nigdy nie miał ambicji, aby stać się wydarzeniem liturgicznym – podkreśla Mikołaj Buszko, dyrektor Festiwalu. – Od początku była to impreza świecka. Chcieliśmy oprócz walorów duchowych wydobyć również walory artystyczne muzyki cerkiewnej i przybliżyć ją szerokiej publiczności.

Podczas Festiwalu muzykę cerkiewną wykonują chóry bez względu na narodowość i wyznanie – a więc nie tylko wyznawcy prawosławia, ale również katolicy, grekokatolicy, protestanci, muzułmanie, buddyści, wyznawcy judaizmu. Wszyscy – na najwyższym poziomie.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku to wydarzenie elitarne artystycznie – gromadzi najlepszych chórzystów z całego świata (kwalifikacja chórów do festiwalowego konkursu jest wielostopniowa), najznamienitszych kompozytorów muzyki cerkiewnej oraz najlepszych dyrygentów. Jego międzynarodowa ranga wynika z najwyższego poziomu artystycznego. Prezentowana muzyka cerkiewna ma charakter międzynarodowy, ale stanowi również nieodłączną część składową kultury narodowej Polski, m.in. w: Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Warszawie, Krakowie oraz innych miastach kraju i województwa podlaskiego.

Wszystkie koncerty i przesłuchania konkursowe gromadzą pełne sale słuchaczy – muzyka cerkiewna bowiem głęboko porusza, pozwala na obcowanie z pięknem i zaspokaja najgłębsze potrzeby duchowe.

(i)