Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne od 2016 roku realizuje projekty z Programu Erasmus+ w ramach akcji 1. Mobilność edukacyjna . W okresie ferii zimowych młodzież z Zespołu Ludowego Bystry z Augustowa wraz z Dziecięco-Młodzieżowym Zespołem Tańca „Sto uśmiechów” z Wilna brała udział w projekcie „Our story – our path / Nasza historia – nasza ścieżka” w Murzasichle (Zakopane).

Uczestnicy w ramach Projektu „Our story – our path / Nasza historia – nasza ścieżka” , rozwinęli po raz kolejny umiejętności językowe oraz zasady pracy w grupie. W czasie wspólnych działań projektowych młodzi ludzie wymienili się doświadczeniami i umiejętnościami taneczno-wokalnymi. Podczas realizacji projektu Erasmus+ zauważyliśmy wiele podobieństw i różnic naszych kultur. Była więc okazja i sposobność do analizy i dłuższego omówienia folkloru polskiego i litewskiego. Młodzież z Polski i Litwy otworzyła się na inne kultury, to w późniejszym życiu, pomoże im lepiej odnaleźć się w dorosłym świecie. Wyjazd na wymianę w ramach Programu Erasmus+ to na pewno coś co potrafi na zawsze odmienić życie naszej młodzieży.

Główne działania były realizowane przede wszystkim w oparciu o międzykulturowość. Projekt był wymianą wiedzy i doświadczeń młodych ludzi w zakresie kultury, ze szczególnym naciskiem na folklor. W czasie przygotowań do projektu i zebranie odpowiednich informacji dotyczących tradycji, kultury, obrzędów ludowych czy ich historii pozwoliło na konfrontację w międzynarodowym środowisku. Wymiana młodzieży, jako główne działanie, było okazją do realizacji celów projektu jakim mają być rozwój kompetencji międzykulturowych, językowych, organizacyjnych oraz zarządczych. Ponieważ działania opierały się na pracy młodzieży, to projekt niewątpliwie stał się impulsem, który pozwoli na ich rozwój oraz zwiększenie poczucia własnej wartości. Z pewnością działania typu wymiana młodzieży pozwalają na rozwój personalny i uczą pracy w zespołowej, co staje się wymogiem jeśli chodzi o dzisiejszy rynek pracy.

Nasz projekt składał się z dwóch faz: wymiany młodzieży w Murzasichle /Zakopane oraz fazy końcowej tj. rozpowszechniania rezultatów naszych wspólnych działań projektowych. Podsumowaniem wspólnych działań młodzieży polsko – litewskiej był koncert zespołów dla mieszkańców Murzasichle oraz społeczności lokalnej. Dzięki projektowi w działania partnerów została włączona społeczność lokalna. Z pewnością projekt stał się cegiełką do budowania więzi pomiędzy Polakami i Litwinami, mostu zrozumienia i współpracy, który z uwagi na naszą często niejednoznaczną historię jest pożądany do współpracy miedzy naszymi krajami.

Więcej o projekcie: www.asks.pl

(i)