APK- Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do wzięcia udziału w konkursach: plastycznym „Barwy Niepodległości” oraz fotograficznym „Ubrani w książkę”.

Konkurs plastyczny „Barwy niepodległości” jest adresowany do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej i szkół średnich Augustowa i powiatu augustowskiego.

Warunki uczestnictwa:
– każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę,
– tematyka – uwiecznienie w formie plastycznej organizacji, postaci lub wydarzeń
związanych z walką (polityczną, społeczną, zbrojną) o odzyskanie niepodległości przez
Rzeczpospolitą Polskę w 1918 r.
– technika wykonania prac jest dowolna (np. farba plakatowa, akrylowa, akwarela,
kredki, collage, wycinanki itp.).
– format wykonania pracy nie może przekraczać 50 x70 cm
– wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać :
Imię i nazwisko autora pracy
Klasę i nazwę szkoły
Imię i nazwisko opiekuna
Prace konkursowe i podpisane oświadczenie ( Załącznik nr 1 – do pobrania na stronie www biblioteki http://biblioteka.augustow.pl
) prosimy dostarczyć do 02.11.2018 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie.
Oceny prac dokona specjalnie powołane jury. Konkurs zostanie zakończony wystawą.

Konkurs fotograficzny „Ubrani w książkę” jest skierowany do mieszkańców Augustowa i powiatu augustowskiego (bez względu na wiek i posiadane umiejętności). Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie lub przez osobę drugą zgodnie z założeniami projektu „sleevface”, będące oryginalnymi zdjęciami autora, wcześniej nie publikowanymi.

Sleeveface – polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki, czasopisma lub płyty częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące bardzo ciekawe połączenia sylwetki fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. Należy tak zapozować do zdjęcia, aby stać się „elementem” okładki, który „wychodzi” poza papier.

Każdy uczestnik wypełnia Kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1 Regulaminu – dostępny na stronie www biblioteki http://biblioteka.augustow.pl ) ) i dostarcza ją do siedziby organizatora Konkursu (MBP, ul. Hoża 7, Wypożyczalnia dla Dorosłych) przed upływem terminu przyjmowania prac.

Zgłoszenie prac do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku ze zdjęciami w formie elektronicznej na adres e-mailowy: mbp@biblioteka.augustow.pl wpisując w temacie wiadomości SLEEVFACE – KONKURS. W treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko, telefon lub e-mail, adres zamieszkania, tytuł fotografii.

Zgłoszone zdjęcia konkursowe muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
– format zapisu: JPG
– maksymalna pojemność: 3MB, minimalna rozdzielczość: 600x800px
– dopuszczalne jest stosowanie: korekty tonacji, kontrastu, konwersji do czerni – bieli, kadrowania

Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace. Na prace konkursowe czekamy do 31 października 2018 roku.

Regulaminy konkursów dostępne są na stronie www biblioteki: http://biblioteka.augustow.pl Dodatkowe informacje o konkursach można uzyskać pod numerem tel. 87 643 39 22 lub w siedzibie Organizatora (MBP, Wypożyczalnia dla Dorosłych, ul. Hoża 7).

Serdecznie zapraszamy!

-MBP-