W dniu 14 września w Lipsku , na placu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności odbędzie się oficjalne otwarcie trasy turystyczno – rekreacyjnej pod nazwą „Szlak Pisankowy”.Odsłonięta zostanie także największa w regionie pisanka (wys. 3 m), która została zainstalowana przy Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji, ul. Rynek 2 w Lipsku.

W programie:

16.30 – wydawanie questu, wydawanie nagród

17.00 – odsłonięcie gigantycznej pisanki

17.15 – występy artystyczne: Zespół Regionalny Lipsk, Mirosław Lewko, Zespół wokalny Solatium

18.00 – potańcówka z zespołem Chłopcy z Nowoszyszek

19.00 – ognisko

Zapraszamy do wspólnej zabawy. Tropiąc lipską pisankę zwiedzisz Lipsk i poznasz jego historię. Uczestnik zabawy otrzymuje w punkcie Informacji Turystycznej specjalnie przygotowany quest, dzięki któremu będzie w stanie odnaleźć wszystkie pisanki, rozsiane po całym mieście (10 szt.).Trasa szlaku wiedzie przez ważne dla historii miasta punkty jak: Kopiec Wolności, pomnik „Zginęli za Polskę” czy dom bł. Marianny Biernackiej. Na miejscu musi odpowiedzieć prawidłowo na pytanie, odpowiedź należy wpisać w wyznaczonym miejscu na queście. Odpowiedzi na wszystkie pytania uprawniają do odbioru nagrody niespodzianki. Nagrody będą wydawane w punkcie informacji turystycznej oraz Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji.

Organizatorem jest stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Lipska.

Operacja „Pisankowym szlakiem” realizowana jest przez stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Lipska w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański; Cel ogólny 5 Rozwój społeczności lokalnych w oparciu o produkcję, dystrybucję i promocję produktów lokalnych oraz dbałość o tradycję, tożsamość lokalną i dziedzictwo kulturowe;
Cel szczegółowy 5.2 Rozwój potencjału gospodarczego społeczności poprzez produkty lokalne i rynki zbytu Przedsięwzięcie 5.2.1 Produkty lokalne i lokalne rynki zbytu (Leader); na operacje z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gorąco wszystkich Państwa zapraszamy!

|TPL