Trwają intensywne prace związane z realizacją przebudowy powiatowej ulicy Wojska Polskiego w Augustowie. Modernizacja przebiega zgodnie z harmonogramem, a w pewnych kwestiach nawet go wyprzedza.

W dużej mierze zakończone zostały roboty związane z infrastrukturą podziemną, trwa wykonywanie nawierzchni chodników oraz zatok parkingowych od ul. Mickiewicza do Rynku Zygmunta Augusta, a na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Mickiewicza zostały już wykonane warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, w tym pierwsze warstwy nawierzchni bitumicznej.

Wykonawca inwestycji – EKODROM Sp. z o.o. przed założonym czasem udostępnił dla ruchu odcinek od ul. Norwida do ul. Mickiewicza, przy czym będą jeszcze występowały utrudnienia wynikające z prowadzonych prac wykończeniowych oraz konieczne będzie czasowe zamknięcie odcinków ulicy na czas wykonywania warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni.

Przepraszamy za utrudnienia wynikające z przebudowy jednej z głównych ulic Augustowa i prosimy mieszkańców o wyrozumiałość oraz zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie podczas prowadzonych prac.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie