W ostatnich dniach września br. odbyło się oficjalne otwarcie Bazy Sportów Wodnych w Augustowie. Droga do tego momentu była długa i bogata w rożnego rodzaju problemy pojawiające się w trakcie realizacji budowy tego obiektu. Była nie oznacza, że projekt został zakończony i pozostało tylko cieszyć się, że mamy w Augustowie piękny obiekt sportowy. Radni składają interpelacje w których proszą o wyjaśnienia. Radny Adam Sieńko swoje zapytania złożył kolejny raz. Oto ich treść:

TRESC INTERPELACJI:

(Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Interpelacja i zapytanie powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania – art. 24 ust.3,4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z2019r.poz. 506).

Zgłaszam ponownie pytania na które nie uzyskałem pełnej odpowiedzi w poprzedniej interpelacji:

1. Jakie były kryteria oceny koncepcji wykonania projektu i dokumentacji technicznej bazy sportów wodnych i czy było i w jakiej wysokości określone kryterium kosztowe realizacji projektu?

2. Jak doszło do nieujęcia w projekcie istotnych prac, które są realizowane obecnie jako roboty dodatkowe i jakie są tego konsekwencje finansowe?

3. Proszę o podanie pełnej listy osób reprezentujących Urząd Miejski w procedurach postępowania przetargowego projektu bazy i realizacji budowy.

4. Proszę o podanie podstaw prawnych na podstawie których realizowano prace dodatkowe oraz zwiększano wartość planowanych prac.

Bardzo duże koszty budowy bazy sportów wodnych i długi termin realizacji budzi niepokój mieszkańców Augustowa i środowiska sportowego. Wyjaśnienie poruszonych tematów ukróci spekulacje i powstające pomówienia.

W odpowiedziach Burmistrza Miasta na pytania radnego znajduje się nawiązanie do tematu, którego dotknął Czytelnik przesyłając nam zdjęcia na których widzimy, jak wygląda odeskowanie (pokrywające niemalże całą elewacje obiektu) w miesiąc po oddaniu Bazy do użytku.

To ten fragment odpowiedzi:

Większość wprowadzanych w dokumentacji projektowej zmian nie dotyczyła błędów projektanta, lecz zmiany zakresu robót wynikających z potrzeb przyszłego użytkownika obiektu. W trakcie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawczej projektant przedstawiał rozwiązania zamienne, od wyboru których zależała wartość kosztorysowa danych robót. Przykładowo: projektant zaproponował wykonanie elewacji z modrzewia syberyjskiego bądź z imitacji drewna- płyt włókno – cementowych, pozostawiając wybór materiału Zamawiającemu.

Patrząc na zdjęcia, można mieć wątpliwości, czy wybór materiału był właściwy? Przed nami okres zimowy. Miejmy nadzieję, że wiosną będziemy mogli powiedzieć, że pokrycie dachowe zostało wybrane właściwie przez Zamawiającego.

Oto treść krótkiej informacji, którą otrzymaliśmy dziś od Czytelnika wraz z zamieszczonym zdjęciami.

NADESŁANE

Praktycznie miesiąc od oddania Bazy Sportów w Augustowie, a deski na obiekcie chyba niedługo do wymiany. Laurki zebrane, a teraz real. Zdjęcia zrobiłem podczas dzisiejszego spaceru. Nasz miasto będzie teraz często zaglądało do miejskiej skarbonki. – Przemek.

Oby nie.

|Bart.