Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Udział należy zgłaszać do 23 kwietnia br.

– Pomimo licznych obostrzeń obowiązujących ze względu na wprowadzenie stanu epidemii na terenie całego kraju, kasa nie zrezygnowała z aktywnego promowania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Poprawie bezpieczeństwa pracy służą organizowane dla rolników szkolenia, konkursy, pokazy oraz Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. W 2021 r. odbędzie się XVIII edycja konkursu – mówi Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka, pełniąca obowiązki dyrektora podlaskiego oddziału KRUS. 

Celem konkursu jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnienie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej oraz rolniczym chorobom zawodowym. Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą.

Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest w Placówkach Terenowych (PT) i Oddziale Regionalnym (OR) Kasy, na stronie internetowej www.krus.gov.pl, w prasie oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów.

Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie do najbliższej PT KRUS lub OR KRUS w Białymstoku, w terminie do 23 kwietnia 2021 r. wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).  

Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

W siedemnastu dotychczasowych edycjach Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłej edycji zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem rolniczym o mocy 55 KM. Reprezentanci województwa podlaskiego, Państwo Ewelina i Tomasz Dąbrowscy, zam. Kalinowo – Czosnowo za udział w finale konkursu otrzymali liczne nagrody zwiększające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym.

źródło: Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku
oprac.: Aneta Kursa