Pierwsze zebranie odbyło się w piątek (14.11) w sali sejmikowej Urzędu Marszałkowskiego. Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego i członek zarządu Wiesława Burnos powitali nowych przedstawicieli MSWP oraz wręczyli im listy gratulacyjne.

Posiedzenie otworzyła Katarzyna Ancipiuk, Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. – Jesteście tutaj z wielu powodów. Będziecie ciałem opiniodawczym Zarządu Województwa i mam nadzieję, że współpraca będzie rozwijać się na wielu płaszczyznach.

– Głos młodych jest bardzo ważny, ponieważ młodzież ma wiele różnego rodzaju pomysłów – podkreślił marszałek Artur Kosicki. – W przyszłym roku planujemy przeznaczyć środki w budżecie województwa na działalność młodzieżowego sejmiku i chcemy aby w ramach tych środków podjąć działania, które uważacie za istotne – dodał zwracając się do radnych.

Wiesława Burnos, członek Zarządu Województwa Podlaskiego przytoczyła historię, która jednocześnie stała się życzeniami udanej współpracy nowej kadencji MSWP. – Wartość starych skrzypiec zwiększa dotknięcie ręki mistrza, więc ja życzę wam, aby wasza praca i wasze życie było zawsze czystą melodią i pięknym dźwiękiem.

Z kolei Aneta Narel, Przewodnicząca Podlaskiej Rady Pożytku Publicznego zapowiedziała bliską współpracę Rady z nową kadencją młodzieżowego sejmiku. 

Po oficjalnej inauguracji MSWP rozpoczęło się pierwsze posiedzenie z udziałem młodzieżowych radnych. Głos zabrał m.in. Przemysław Wnorowski, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego poprzedniej kadencji, który omówił najważniejsze osiągnięcia w ubiegłych latach. Następnie nowo wybrani  przedstawiciele zaprezentowali siebie i swoją wizję pracy  w nadchodzącej kadencji.

Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego III kadencji rozpoczęła się 8 października br. i trwała do 21 października. W jej efekcie komisja rekrutacyjna powołała 30 reprezentantów młodzieżowego samorządu. Tworzyć go będą:

 1. Karol Jamróz
 2. Julia Nietupska
 3. Dawid Szleszyński
 4. Mateusz Sebastian Stulgis
 5. Gabriela Kukowska
 6. Amelia Iwaniuk
 7. Jakub Franciszek Słoma Sadowski
 8. Dominika Łapińska
 9. Konrad Piotr Rećko
 10. Dawid Zieliński
 11. Dawid Dobrogowski
 12. Kamil Sienicki
 13. Katarzyna Komarowska
 14. Berliński Patryk
 15. Aniela Ewa Kossakowska
 16. Krystian Kruszyński
 17. Aleksandra Leoniuk
 18. Natalia Chomicz
 19. Aleksandra Rostkowska
 20. Natalia Grabowska
 21. Kamil Raczkowski
 22. Krystian Wodzielak
 23. Przemysław Wnorowski
 24. Mateusz Lech Feszler
 25. Małgorzata Andruszkiewicz
 26. Grzegorz Przemysław Izbicki
 27. Piotr Wasilewski
 28. Franciszek Pawłowski
 29. Damian Julian Danowski
 30. Martyna Święczkowska

bm/ red. is

wrotapodlasia.pl / zdjęcie – Anna Augustynowicz UMWP