Nakładem Wydawnictwa Bellona oraz Fundacji Historia i Kultura ukazała się książka prof. Wiesława Jana Wysockiego „POWSTANIE SEJNEŃSKIE 1919”.  

Okazją do jej wydania jest przypadająca 23 sierpnia 100. rocznica wybuchu Powstania Sejneńskiego – zrywu oddziałów ochotniczych Polskiej Organizacji Wojskowej, składających się w dużej części z młodzieży, przeciwko władzy litewskiej na ziemi suwalsko-sejneńskiej, wspartych po kilku dniach przez Wojsko Polskie. Było to jedno z nielicznych zwycięskich powstań polskich w XIX i XX wieku i zakończyło się przyłączeniem regionu do Polski. Dowódca powstania por. Adam Rudnicki w rozkazie z 1 września 1919 roku pisał: „Patriotyczny lud Suwalszczyzny przez swoją nieugiętą walkę dał wyraz przywiązania do Macierzy i z walki tej mimo wielu cierpień wyszedł zwycięsko…”.  

Książka ma charakter popularny – 104 kolorowe strony, przystępnie napisana, bogato ilustrowana (zawiera ponad 100 fotografii archiwalnych i współczesnych, reprodukcji dokumentów i map). Jest adresowana przede wszystkim do ludzi młodych  i osób zainteresowanych historią, zwłaszcza regionalną. Obok opisu przyczyn, przebiegu i skutków Powstania Sejneńskiego publikacja przybliża dzieje Sejn i ziemi sejneńskiej, walki na Suwalszczyźnie toczone z rosyjskimi bolszewikami i Litwinami w roku 1920, ludzi, którzy odegrali istotną rolę w opisanych wydarzeniach, oraz miejsca pamięci – cmentarze, pomniki, tablice – związane z tradycją walk niepodległościowych 1919-1920.

Autor, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, jest kierownikiem Katedry Historii XIX i XX wieku w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ma bardzo bogaty  dorobek naukowy i popularyzatorski (wydał m.in. prace o marszałku Edwardzie Rydzu-Śmigłym, ks. Ignacym Skorupce, rtm. Witoldzie Pileckim, gen. Auguście Emilu Fieldorfie, bitwach pod Ossowem i Radzyminem w 1920 roku). Jest prezesem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, honorowym obywatelem Sejn i kanclerzem Kapituły przyznającej Krzyże Powstania Sejneńskiego. 

Zapraszamy na spotkanie z autorem, prof. Wysockim, który będzie gościem obchodów 100. rocznicy Powstania Sejneńskiego w Sejnach, 24 sierpnia br. o godz. 14.30 (w sejneńskim Ośrodku Kultury (ul. 1 Maja 17). W trakcje spotkania odbędzie się promocja książki „Powstanie Sejneńskie 1919” oraz projekcja filmu dokumentalnego „Rodzina Niepodległej: Powstanie Sejneńskie 1919” w reżyserii Stefana Skrzypczaka.      

Książka ukazała się dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pod patronatem:

– Wojewody Podlaskiego

– Starosty Powiatu Sejneńskiego

– Burmistrza Miasta Sejny

– Wójta Gminy Krasnopol

|Bogusław Kubisz, zastępca redaktora naczelnego wydawnictwa Bellona

Osoby zainteresowane zapoznaniem się z książkę prof. Wiesława Jana Wysockiego „POWSTANIE SEJNEŃSKIE 1919”, mogą już teraz pobrać ją do przeczytania w formacie PDF TUTAJ >>>