W środę, 13 listopada burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk podpisał umowę z wykonawcą rozbudowy, budowy i przebudowy ulicy Rybackiej oraz modernizacji ulicy Kilińskiego. Inwestycję wykona firma Ekodrom Sp. z o.o. W ramach tego samego kontraktu zostanie przebudowana droga wewnętrzna na terenie żłobka.

W ramach rozbudowy powstanie rondo łączące ulicę Rybacką z ulicą Hożą i ulicą Sienkiewicza. Zaplanowano m.in. nową nawierzchnię jezdni, chodników, zatok parkingowych, budowę nowej i remont istniejącej kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego LED. Uporządkowana zostanie również zieleń drogowa. Skarpy ronda obsadzone zostaną roślinami m.in. dereń rozłogowy, dereń biały, sosna (kosodrzewinana), ul. Rybacka będzie miała nowe nasadzenia od strony domów jednorodzinnych m.in. klon jesieniolistny „Flamingo”.

Ulice te otrzymały dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w tym ulica Rybacka 1 750 000 zł, a ulica Kilińskiego 750 000 zł.

Termin realizacji to 31.07.2020r.

|UM Augustów