Informujemy, że od dnia 22 lipca 2019 r. w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy zostanie czasowo zamknięty kierunek wyjazdowy z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Białoruś. Spowodowane będzie to pracami drogowymi.

Po zakończeniu prac na kierunku wyjazdowym z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Białoruś rozpoczęte zostaną prace na kierunku wjazdowym z Republiki Białoruś do Rzeczypospolitej Polskiej. Według wykonawcy przewidywany czas robót wyniesie około 2 miesięcy na każdym z kierunków. W związku z powyższym mogą występować czasowe trudności w przekraczaniu granicy państwowej we wszystkich rodzajach transportu, które mogą prowadzić do wzrostu czasu oczekiwania na odprawę graniczną.

podlaski.strazgraniczna.pl