Podczas trwających jeszcze obrad XV sesji Rady Miejskiej w Augustowie uzupełnione zostały składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Augustowie.

Od dziś (26.09.) nowym członkiem Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie, został zaprzysiężony dzisiaj i uczestniczący w obradach po raz pierwszy, Emilian Jasyen Al–Khameri. Drugi z nowo zaprzysiężonych na tej sesji radnych, Tomasz Dobkowski, będzie uczestniczył w pracach Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju. Do Komisji do spraw Budżetu dołączą radni, Emilian Jasyen Al–Khameri i Adam Sieńko.

|Bart